CSS_Zalau

Avem 14 persoane vaccinate impotriva Covid-19 (schema completa), reprezentand 78%

Go to content

30 de ani - Arc peste timp

 ...30 de ani. La ceas aniversar, a comprima în aceste pagini evenimente marcante din viaţa unei instituţii, pornind din punctul 0 şi parcurgând etapele spre stadiul său actual, acela de fenomen amplu, indisolubil, legat de existenţa celor ce se vor regăsi aici, este o tentativă pe cât de ambiţioasă pe atât de meritorie.
  
Sunt momente în viaţa unei şcoli în care, printr-o retrospectivă succintă se motivează fiinţarea, devenirea şi împlinirea rostului său în societate, ca instituţie de instruire şi educaţie.

  Clubul Sportiv Şcolar Zalău se află într-un moment reprezentativ, de încununare a eforturilor mai multor generaţii de profesori, antrenori şi sportivi, care prin vocaţia lor profesională, prin munca şi eforturile lor au contribuit la dobândirea prestigiului prezent.
  Cu o Hotărâre a Ministerului Educaţiei şi învăţământului, ce atestă şi legiferează actul de înfiinţare la 1 Septembrie 1978, şi cu un statut clar, îşi începe activitatea în municipiul Zalău, Clubul Sportiv Şcolar.
Având prin formaţie şi vocaţie strânse legături cu Agenţia Naţională a Sportului, Comitetul Olimpic Român, cu federaţiile sportive, cu alţi factori şi instituţii implicate direct sau indirect
în susţinerea activităţii sportive şcolare de performanţă, Clubul Sportiv Şcolar Zalău răspunde astfel interesului crescând arătat de importante segmente ale societăţii româneşti.
  Misiunea pe care o are Clubul Sportiv Şcolar Zalău este aceea de a depista, selecţiona şi pregăti pe nivele elevii, în vederea obţinerii performanţelor sportive potrivit specificului ramurilor de sport cât şi promovarea acestora spre marea performanţă, realizarea idealului educaţional al şcolii româneşti, formarea capacităţilor intelectuale şi fizice ale elevilor, educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, ale demnităţii şi toleranţei prin practicarea sportului.

  Activitatea sportivă de performanţă este tot mai clar asimilată ca un sine qua non, atât pentru educaţia integrată a tineretului, cât şi pentru performanţa de vârf.
  De 3000 de ani încoace, de la vechea Eladă, matrice a civilizaţiei şi culturii mondiale şi până la societăţile superdezvoltate de astăzi, popoarele lumii au arătat un interes tot mai mare pentru sportul de performanţă, tot mai conştiente de rostul lui în lume.
  La altarul acestui spirit doreşte să se închine şi activitatea sportivă de performanţă din Clubul Sportiv Şclolar Zalău.
Conştienţi de responsabilitatea ce le revine, de misiunea
încredinţată, suntem mândri că toţi dascălii de la unitatea noastră au dovedit pasiune, hărnicie, competenţă şi profesionalism în demersul didactic.
  ...30 de ani. Arc peste timp, încununat de realizări care vin să confere unităţii noastre titlul de fanion al sportului de performanţă în rândul copiilor şi juniorilor din municipiul Zalău, judeţul Sălaj şi România.
  Pentru toţi cei care şi-au înscris numele sub culorile unităţii noastre, fiind încununaţi sau nu cu gloria sportivă, organizăm aceste zile de sărbătoare, apreciem timpul din viaţa lor dedicat acestei cauze, adresându-le felicitări şi mulţumindu-le respectuos.

Munca aduce performanţă şi
performanţa aduce recunoaştere.

Back to content