La ceas aniversar - CSS_Zalau

Go to content

Main menu:


La ceas aniversar, ne onorează, ecouri din inimi,
pentru recunoştinţă şi speranţă...


Strădania noastră nu e decât un filon prin care primim şi dăruim, din trecut, putere şi încredere pentru viitor.CSS Zalău - Ambasador al sportului sălăjean şi românesc!
Dr. Andrei Barbu TODEA
Prefectul Judeţului Sălaj


  2008 este un an de referinţă pentru mulţi dintre sportivii de performanţă sălăjeni, ca de altfel pentru întreaga comunitate sportivă sălăjeană şi nu numai. Unul dintre motive ar fi şi acela că, în acest an, aniversăm30 de ani de la înfiinţarea Clubului Sportiv Şcolar (CSS) Zalău.
  Drumul început în urmă cu 30 de ani, pe care cei ce, într-un fel sau altul, reprezintă clubul - îl continuă acum, a fost unul plin de suişuri şi coborâşuri, de împliniri şi neîmpliniri, de clipe grele dar şi de imense satisfacţii. Graţie dăruirii celor care au îmbrăcat de-a lungul timpului tricourile clubului pentru a se arunca în lupta cu adversarul direct sau cu acele cronometrului, graţie marilor performeri ai clubului şi chiar ai României, numele CSS Zalău a ajuns astăzi cunoscut şi respectat atât în plan local, cât şi în plan naţional sau internaţional.
  Făcând o retrospectivă în timp, vom descoperi că sportivii şi tehnicienii legitimaţi în cele şase secţii - atletism, fotbal, handbal, lupte, volei - au reprezentat cu cinste Sălajul, indiferent de nivelul competiţiei la care au luat parte. Şi aici putem menţiona nu doar numele unor antrenori de mare valoare precum GheorgheTadici, Silaghi Marin sau Radu Rus - care au realizat performanţe sub culorile clubului, ci şi faptul că, de-a lungul celor trei decenii de existenţă, CSS Zalău a „adunat" un palmares de me dalii demn de remarcat: 561 de medalii la Campionatele naţionale, 145 de titluri de campioni naţionali, 18 medalii la Campionate Balcanice, 9 medalii cucerite la Campionate Europene şi 8 la Campionate Mondiale.
  În opinia mea, aceasta trebuie să reprezinte cea mai de preţ valoare care v-a fost dată pentru a o duce mai departe şi, de ce nu, pentru a o spori an de an.
  Cu siguranţă de-a lungul timpului aţi întâmpinat dificultăţi, dar modul în care aţi ştiut să le depăşiţi au demonstrat cu claritate forţa, dar şi uriaşul potenţial de care dispune clubul. Este o garanţie în plus a faptului că veţi putea construi ceea ce v-aţi propus, adică un club puternic, capabil să-şi îndeplinească mandatul de ambasador al sportului sălăjean şi românesc, deopotrivă. îmi exprim speranţa că la următoarea aniversare a clubului vor fi şi mai multe medalii şi, de ce nu, alţi sportivi legitimaţi la CSS Zalău vor face parte din loturile reprezentative ale României. Însă, m-aş bucura să constat şi faptul că CSS Zalău nu va fi doar bloc-startul campionilor naţionali, europeni sau mondiali, ci şi locul în care copiii şi tinerii învaţă că sportul trebuie privit ca o manifestare a vieţii şi personalităţii lor, care-i poate învăţa să obţină victorii fără a încălca regulile fair-play-ului.
  Aflându-mă printre cei care trăiesc cu maximă intensitate sentimentul mândriei de a fi român atunci când reprezentanţii noştri ocupă primele locuri ale clasamentelor diverselor competiţii sportive, doresc să folosesc acest prilej pentru a vă mulţumi şi a vă felicita în acelaşi timp pentru aceste momente în care - de-a lungul celor 30 de ani - ne-aţi reprezentat cu cinste şi onoare pe noi, sălăjenii. Şi sunt sigur că, prin dăruirea celor care activează în cadrul CSS Zalău şi prin spiritul de luptă pe care le-aţi dovedit până acum, prin talentul care v-a dus la obţinerea performanţelor, ne veţi încânta şi ne veţi umple inimile de bucurie şi în anii care vin.
  Nu în ultimul rând, doresc mult succes tuturor celor care le revine misiunea deloc uşoară de a alinia clubul la provovările sportului modern, de a găsi cele mai bune soluţii în planul dezvoltării sportive, marketing-ului şi promovării, atragerii de sponsori şi susţinători, de identificare a talentelor şi creşterii generaţiilor viitoare de sportivi.
  Vă mulţumesc tuturor pentru devotamentul faţă de sport, pentru imensele satisfacţii pe care ni le oferiţi şi vă urez mult succes în marile bătălii sportive şi în întreaga dumneavoastră activitate.


La mulţi ani, CSS Zalău!CSS - Club fanion al sportului sălăjean
Tiberiu MARC

Preşedintele CJ-Sălaj

  Cu ocazia aniversării a 30 de ani de existenţă ai Clubului Sportiv Şcolar Zalău, transmit, în numele Consiliului Judeţean Sălaj şi al meu personal, cele mai sincere urări.
  În cele trei decenii, sub culorile clubului au evoluat sportivi care s-au remarcat la marile competiţii naţionale şi internaţionale, prin reuşitele lor contribuind permanent la promovarea imaginii judeţului Sălaj. Totodată, în laboratoarele performanţei au lucrat şi lucrează tehnicieni de valoare recunoscută, cu un aport deosebit la obţinerea impresionantului număr de medalii la Campionate naţionale, Campionate balcanice, europene şi mondiale, dar şi la alte competiţii internaţionale.
  Palmaresul acestui club în cei 30 de ani de existenţă este unul mai mult decât impresionant. Cele 145 de titluri de campion naţional, peste 600 de medalii obţinute la Campionatele naţionale, Campionate balcanice, europene şi mondiale, peste 200 de sportivi promovaţi în loturile naţionale, cei trei antrenori de lot naţional promovaţi de la Clubul Sportiv Şcolar Zalău ne îndreptăţesc pe deplin să credem că sportul sălăjean este capabil de performanţă.
  Sportul are un rol esenţial în formarea caracterelor puternice, precum şi în dobândirea şi formarea competenţei de muncă în echipă. De aceea, este necesară o mai mare implicare a comunităţii în viaţa sportivă, în susţinerea dezvoltării acesteia, în acest sens, Consiliul Judeţean Sălaj rămâne un actor activ pe scena sportivă sălăjeană, sprijinind şi promovând sportul sălăjean, atât în ţară, cât şi peste hotare.
  Convins fiind că şi în viitor Clubul Sportiv Şcolar Zalău va rămâne acelaşi club fanion al sportului sălăjean, vă urez un sincer «La Mulţi Ani!», odată cu speranţa că sportivii, tehnicienii şi toţi cei care se află sub culorile acestui club vor fi şi pe mai departe în topul mişcării sportive sălăjene şi naţionale.


Exemple demne de urmat
Stelian POTROVIŢĂ
Secretarul Municipiului Zalău


  Când spun „Clubul Sportiv Şcolar Zalău" îmi aduc aminte de începuturi. La sfârşitul deceniului opt al secolului trecut, un grup de tineri profesori de sport au avut curajul să pornească o muncă dificilă, de şlefuire a talentelor sportive ale judeţului Sălaj, în câteva discipline sportive cum ar fi: atletism, handbal, volei, lupte, fotbal şi box. Aş enumera aici pe profesorii: Rus Radu, Tadici Gheorghe, Silaghi Marin, Sumurducan Mircea, Breban Alexandru, Goga loan şi alţii.
  Prin munca acestora, precum şi a celorlalţi antrenori ai clubului, pe care nu i-am enumerat, au fost obţinute, în decursul celor 30 de ani de existenţă, rezultate deosebite pe plan naţional şi internaţional. Clubul Sportiv Şcolar Zalău s-a vrut de la înfiinţare să fie o pepinieră pentru structurile sportive cu reprezentare la cel mai înalt nivel. Acest deziderat a fost şi este îndeplinit în continuare, sportivi ai acestui club regăsinduse în componenţa echipelor din judeţul Sălaj, la nivel divizionar.
  Pe lângă afirmarea unortineri sportivi din cadrul clubului potsă spun că profesori/ antrenori ca Tadici Gheorghe, Rus Radu, Silaghi Marin au reuşit prin profesionalismul muncii depuse, să ajungă antrenori de lot naţional, cu rezultate deosebite în cazul lui Gheorghe Tadici.
  Am toată convingerea că exemplul acestora va fi urmat de către colegii lor mai tineri şi în consecinţă rezultatul muncii lor se va materializa în promovarea unor sportivi de înaltă valoare la echipele de club ale judeţului Sălaj precum şi la echipele naţionale.Sub semnul performanţei
Prof. Dr. loan ABRUDAN
Inspector Şcolar General


  Clubul Sportiv Şcolar Zalău împlineşte trei decenii de activitate fructuoasă, desfăşurată sub semnul performanţei, al preocupării permanente de a depista, selecţiona şi pregăti elevi din unităţile noastre şcolare.
  În toţi aceşti ani, s-au format la clubul zălăuan sportivi valoroşi, care au reprezentat deopotrivă România şi judeţul Sălaj, obţinând rezultate de excepţie la Campionatele Mondiale, Europene, Balcanice, la Olimpiade sau la diferite Cupe Europene. Fără îndoială, sunt multe nume cu rezonanţă dintre care mi-aş permite să amintesc doar câteva: Gheorghe Guşet, Talida Tolnai, Adriana Holhoş, Raluca Ivan, Olimpia Vereş, Dan Opre, Vasile Ştreang, Sergiu llieş sau, mai nou, Andrada Vincze. Dacă Zalăul a devenit cunoscut în ţară şi în lume, aceasta se datorează pregătirii juniorilor în acest Club Sportiv, priceperii şi seriozităţii muncii antrenorilor celor şase ramuri sportive (atletism, handbal, volei, tenis de masă, fotbal, lupte libere) şi - nu în ultimul rând - activităţii manageriale de calitate, asigurată de domnul director MARIN SILAGHI.
  Apreciez, în mod deosebit, abnegaţia şi munca în echipă din această unitate şcolară sportivă, participarea - cu succes - a CSS Zalău la competiţiile oficiale sau amicale, naţionale şi internaţionale, precum şi numeroasele protocoale de colaborare sau parteneriatele încheiate cu echipele de seniori din oraş, cu H.C. Zalău, Volei Club Remat Zalău şi F.C.Zalău. Toate acestea sunt dovezi care probează - indubitabil - implicarea activă şi eficientă, rolul important al CSS Zalău, în viaţa sportivă, atât a municipiului, cât şi a judeţului nostru.
  Inspectoratul Şcolar Judeţean-Sălaj a sprijinit şi va sprijini, în continuare, toate demersurile întreprinse de CSS Zalău pentru ameliorarea continuă a bazei materiale şi a materialului didactic, care sunt absolut necesare unei unităţi de acest profil, fiind pe deplin conştient că atingerea unor standarde educaţionale înalte trebuie corelată cu o infrastructură modernă şi performantă ea însăşi. Sprijinul acesta vine din convingerea fermă că educaţia fizică şi sportul reprezintă garanţia sănătăţii unui popor, garanţia unei normalităţi sociale şi - mai ales! - garanţia dezvoltării armonioase a tinerei generaţii de care avem atâta nevoie...
Să ne amintim ce spunea Hipocrate: „Sănătatea este o comoară pe care
puţini ştiu să o preţuiască, deşi aproape toţi se nasc cu ea." Cu alte cuvinte, menţinerea stării de sănătate („Mens sana in corpore sano") e strâns legată de practicarea şi acordarea unei importanţe cuvenite sportului, care stimulează creşterea şi evoluţia organismului, dezvoltă procesele intelectuale şi favorizează integrarea socială.
  Lucrurile nu sunt totdeauna cum par a fi, iar orice privire din afară riscă să devină, uneori, superficială.Tocmai de aceea, activitatea Clubului Sportiv Şcolar Zalău este mult mai complexă şi chiar mai importantă decât s-ar părea, la prima vedere.
  La ceas aniversar, am deosebita plăcere şi sincera satisfacţie de a adresa, cu toată căldura sufletească, mulţumiri şi felicitări tuturor acelora care, într-un fel sau altul, lucrează în această unitate şcolară. Nu mă îndoiesc că numeroase alte performanţe, obţinute în cadrul unor competiţii deloc uşoare, vor onora - pe mai departe - CSS Zalău şi, implicit, şcoala sălăjeană.
  Vă doresc multă sănătate, prosperitate şi putere de muncă.


Fie ca bucuria victoriei să fie, mereu, de partea dumneavoastră!


O viaţă de om în slujba performanţei sportive
GheorgheTADICI
Antrenor emerit
CSS - Zalău, 30 de ani de la înfiinţare


  După 34 de ani de profesie în slujba sportului de performanţă, Handbal la toate nivelele posibile şi 30 de ani la C.S.S. Zalău, amintirile nenumărate, bune şi mai puţin bune, ca orice domeniu de activitate, ne copleşesc cu adevărat.
  Uneori este "greu să numeri" acest număr de ani, dar să îi trăieşti la intensitatea şi solicitările sub toate aspectele, pe care o implică performanţa sportivă, dacă o faci cu pasiune şi devotament.
  Este cazul subsemnatului şi a multor colegi de la CSS şi din păcate din ce în ce mai puţini (6-8 persoane?) dintre cei care au început această muncă. Având seva din fosta Şcoală Sportivă Zalău, condusă de şeful de catedră de atunci, profesorul Ezechil Romitan (primul viitor director al CSS Zalău) dar înfiinţată, dezvoltată şi coordonată cu o ştiinţă a conducerii fantastice a celui mai competent om de şcoală şi performanţă sportivă şcolară, inspectorul de specialitate, profesorul Bal Crişan loan, cel care a pus bazele Clubului Sportiv Şcolar, a secţiei de handbal, căruia, alături de toţi cei care am fost şi suntem implicaţi în fenomenul sportiv de la CSS Zalău îi aduc mulţumiri sincere pentru aportul său decisiv la dezvoltarea sportului şcolar din judeţul Sălaj.
  Aşa cum se ştie şi am mai spus-o şi cu alte prilejuri, pe parcursul existenţei sale, secţia de handbal de la CSS Zalău, a avut în timp la catedră profesorii destoinici, profesionişti, entuziaşti care au făcut şi lăsat în urma lor, urme şi rezultate de excepţie, intrate în statistica de onoare a CSS Zalău dar şi a sportului românesc.
  Au crescut la secţia de handbal, s-au instruit şi dezvoltat sportivi de valoare excepţională care aveau să reprezinte România, peste ani în 601 competiţii internaţionale, la campionate mondiale, campionate europene dar şi la Jocurile Olimpice de la Sidney-2000 şi Beijing-2008.
 Au fost la începutul existenţei catedrei de handbal: profesorii Mihai Cheţa şi Vasile Ardelean, cărora li s-a alăturat şi subsemnatul Gheorghe Tadici, animat atunci la fel ca şi azi de crezul nealterat că la Zalău, handbalul se poate dezvolta şi practica la cel mai înalt nivel, fapt pe care timpul l-a confirmat din plin.
  Odată cu înfiinţarea CSS Zalău, au venit la catedra de handbal alţi profesori cu forţe proaspete, precum MirceaMedrea de la Şcoala Generală Hida, ca o recunoaştere a muncii depuse acolo, prin promovarea unor jucătoare talentate precum Lenuţa Fărcaş, Aurelia Porfire, Delia Mureşan sau Adriana Popan, care ulterior au parcurs o carieră strălucită la Zalău şi la nivelul loturilor naţionale de junioare, tineret, senioare ale României.
  În aceeeaşi perioadă, a venit în catedră un cadru didactic de excepţie atât profesional cât şi ca om, care avea să marcheze sub toate aspectele pozitive activitatea catedrei de handbal, un om devotat profesiei, entuziast, profesionist, caracter deosebit, fire blândă, coleg şi prieten adevărat pentru foarte mulţi, profesorul Dumitru (Romică) Romocean, căruia însă destinul i-a fost mult prea scurt, plecând fulgerător dintre noi, în lumea celor drepţi, într-o perioadă de apogeu profesional, lăsând însă în urma lui regrete nebănuite, dar şi fapte şi realizări profesionale, ce nu se vor şterge, ce au intrat în istoria CSS Zalău şi a handbalului din Sălaj şi nu numai. Amintirea lui este la fel de vie şi îmi permit din acest colţ de pagină, să-i aduc cu această ocazie UN PIOS OMAGIU, din partea tuturor celor care l-am cunoscut şi apreciat.
  Ulterior catedra s-a completat cu profesori precum Cosma Gheorghe, Brânzescu Elisabeta, Pârvu Mircea, Elena Tadici, Mia Cenan, Lăcrimioara Fiastru, Magda Pop, Gabriela Munteanu, Dan Pavel, care au constituit pe parcursul anilor un colectiv unit, solid şi bătăios, obţinând rezultate deosebite la toate nivele, lansând spre înalta performanţă o pleiadă de jucătoare valoroase.
  Aşadar, au fost în aceşti 30 de ari de existenţă a CSS Zalău la secţia de handbal rezultate de notorietate naţională, care fac cinste Clubului Sportiv Şcolar Zalău şi deopotrivă municipiului Zalău, judeţului Sălaj, dar şi României.
  Au fost titluri de campioane, vicecampioane, medalii de bronz în campionatele naţionale la toate nivelele, junioare  1,11  si III. Au fost promovate pe "bandă rulantă"în liga naţională, jucătoare care au obţinut şi obţin în continuare rezultate cu rezonanţă internaţională la campionate europene, campionate mondiale de junioare, tineret, senioare, calificări şi participări masive la Jocurile Olimpice de la Sidney-2000 şi Beijing-2008, Cupe Europene până în fazele finale (câştigate în 1996,2007), faze superioare ale competiţiilor de anvergură din Europa şi de pe mapamond.
  În acest an jubiliar pentru CSS Zalău, au participat la Jocurile Olimpice de la Beijing 4 jucătoare promovate de la CSS Zalău (Motogna,Tolnai, Farcau, Ivan), antrenate de subsemnatul, obţinând locul VII din XII participante.
  Pentru mine, la fel ca pentru mulţi cei implicaţi sau care susţin performanţa sportivă, un lucru este cert şi indubitabil: CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR ZALĂU face parte din harta handbalului românesc, ca o coordonată bine conturată, performantă, tradiţională, un laborator al unor succese, unde se şlefuiesc talente sportive şi se proiectează trasee performante, împlinind 30 de ani de activitate, plină de pasiune, răbdare, ambiţie, muncă susţinută, transpiraţie şi multe, foarte multe sacrificii.
  Desigur, spaţiul nu-mi permite să punctez, să nominalizez multitudinea de realizări şi jucătoarele cu performanţe deosebite, care cu siguranţă sunt în evidenţa CSS Zalău, făcând parte multe din ele din panoplia de aur a clubului.
  Doresc, însă, să aduc mulţumiri sincere tuturor pentru ceea ce au făcut şi realizat cu sacrificii nenumărate, lor şi minunaţilor îndrumători de ieri şi de azi, care îşi sacrifică mult timp, energie, şi nu de puţine ori sănătatea, în condiţii materiale precare, dar pentru satisfacţia muncii lor, profesionale şi morale, stârnind însă aprecierile şi recunoştinţa comunităţii locale, în mijlocul cărora trăiesc.
  Vreau să vă asigur pe această cale, că toate rezultatele handbalului din Zalău pe plan intern şi internaţional, sunt strâns legate şi se datorează deopotrivă acestor slujitori ai sportului şcolar, ai acestei frumoase şi deosebite discipline sportive.
  Prin urmare, toată stima şi aprecierea pentru toţi cei implicaţi, în primul rând Consiliul Judeţean Sălaj, Primăria Zalău şi Consiliul Local pentru sprijinul acordat handbalului.CSS Zalău - o tradiţie a victoriilor
Prof. Bal Crisan loan


  Complexitatea evocării ca formă de aducere în prezent a momentelor de valoare a unei activităţi individuale sau de grup anterioare evocării, fac obiectul unei interdependenţe între prezent şi trecut bazat pe dorinţa de continuă îmbunătăţire a produsului la care se face referire, în cazul nostru performanţa sportivă.
  Desigur, evocarea a 30 de ani de muncă a unui colectiv de cadre didactice unde fac casă bună două laturi importante ale promovării valorilor umane, învăţarea şi sportul, este un lucru care mă copleşeşte.
  Sunt 30 de ani, mulţi sau puţini, de când în municipiul Zalău s-a înfiinţat Clubul Sportiv Şcolar. S-a dorit ca această unitate şcolară să devină pepiniera sportului din judeţul Sălaj, să concentreze talentele sportive din teritoriu şi să le propulseze în sportul de performanţă.
  Micul şi tânărul colectiv didactic de atunci, având ca suport o bună pregătire profesională, bine condus şi îndrumat de omul devotat sportului de performanţă, primul director al Clubului Sportiv Şcolar Zalău, profesor Romitan Ezechil, a reuşit în scurt timp să se afirme prin rezultate în sportul şcolar transilvan şi apoi naţional.
  Îmi amintesc cu plăcere de profesorii şi antrenorii Bălănean Chelement, Cheţa Teodor, Creţu Gligor, Damian Tiberiu, Rus Radu, care au făcut ca în scurt timp numele CSS Zalău să apară în clasamentele federaţiilor sportive.
  Cu trecerea anilor, când planul de şcolarizare al unităţii a primit noi dimensiuni, când numărul secţiilor, colectivul didactic şi baza materială s-au întregit, numărul sportivilor legitimaţi şi al celor cuprinşi în loturile naţionale a crescut.
  Rezultatele bune au început să apară la nivelul tuturor disciplinelor sportive.
  Fiind încadrată cu un om de excepţie, secţia de handbal fete, prin rezultatele obţinute îşi face simţită prezenţa în sportul şcolar de performanţă. Profesorul Gheorghe Tadici, un împătimit al acestui sport, cu o capacitate profesională deosebită şi o dăruire până la sacrificiu, a făcut ca rezultatele din handbalul juvenil sălăjean să fie primite cu recunoştinţă şi respect de suporteri şi specialişti.
  Dedicându-se mai târziu handbalului de înaltă performanţă, Gheorghe Tadici cedează locul său profesoarei Elena Tadici, fostă sportivă de performanţă în acelaşi domeniu, care face dovada aceloraşi calităţi necesare unui bun profesor-antrenor.
  Rezultate deosebite s-au obţinut şi la volei băieţi şi atletism, sub conducerea profesorilor llieş Vasile şi Rus Nicolae Radu, foşti directori, Breban Alexandru şi Puşcaş Lenuţa, foşti directori adjuncţi, şi Silaghi Marin, actualul director.
  Dascălul, prin atingerea scopului învăţării este veriga socială care dă continuitate evoluţiei umane.
  Spuneam la începutul discursului meu că în cazul specificului complex în care se desfăşoară sistemul educaţional la Clubul Sportiv Şcolar Zalău, se împletesc armonios două laturi importante ale promovării umane: învăţarea şi sportul.
  Ei bine, stimaţi colegi şi sportivi, sportul este latura care dă rotunjime întregului datorită învăţării, reciproca fiind valabilă.
  Prin responsabilitatea funcţiei pe care am avut-o, aceea de Inspector şcolar de educaţie fizică, am fost foarte aproape de această instituţie şi am constatat bogăţia acestui colectiv de profesori, avuţia cea mai de preţ, dată de calitatea elevilor lor.
  În cei 30 de ani, Clubul Sportiv şcolar Zalău, s-a dovedit a fi o unitatea puternică în ierarhia sportului naţional de performanţă. Are ISTORIE, şi-a construit o TRADIŢIE şi a câştigat propria IDENTITATE la nivel naţional.
  Am convingerea că actualul colectiv didactic, prin valorile profesionale care-l recomandă, sub conducerea competentă a omului format şi devotat sportului şcolar de performanţă, perseverentul manager profesor Silaghi Marin, poate face ca rezultatele de până acum să ridice şi să menţină ştacheta Clubului Sportiv Şcolar pe culmile gloriei sportive.


„La mulţi ani!"


La ceas de bilanţ
Prof. Romitan EZECHIL


  Întâmplarea face ca eu să fi fost întâiul director al acestei prestigioase unităţi şcolare de mare performanţă care a dat judeţului şi ţării sportivi de mare performanţă.
  Pe scurt în câteva cuvinte, vreau să amintesc cum a luat fiinţă CSS Zalău.în anul 1968,dupăînfiinţareajudeţului,împreună cu un mare dascăl şi om de sport, pe nume Bal Crişan loan, inspector şcolar la disciplina educaţie fizică şi sport la Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj, am pornit cu câteva grupe de atletism, baschet şi handball şcoala sportivă. În 1970 am înfiinţat şi clasele cu program sportive, cu secţiile de volei fete, volei băieţi, handbal fete şi atletism, acestea în cadrul Liceului de Matematică-Fizică Zalău în anul 1978, dl. inspector Bal Crişan loan, îmi mărturiseşte că doreşte să înfiinţezeo unitate de performanţă de sine stătătoare pe care să o dezvolte şi mai mult, adăugând cîteva secţii: tenis de câmp, tenis de masă, fotbal, box, lupte, care să devină pepinieră a sportului de performanţă din judeţul Sălaj
  Aşa se face că mi-a propus direcţiunea clubului sportiv, pe care am acceptat-o fără ezitare. Din primul moment ne-am ocupat de încadrare, lucru deloc uşor la acea vreme, deoarece erau temeri şi reţineri, mai ales privind încadrarea şi baza materială. îmi amintesc cu mare plăcere de micul şi tânărul grup de antrenori şi profesori: Rus Radu, Creţu Gligor, Damian Tiberiu, Cheţa Teodor, Vancea Nicolae, Băşti Octavian, Bălănean Chelement, inimoşi, pasionaţi şi pricepuţi, având o bună pregătire profesională. M-am pregătit şi eu pe cât posibil să mă ridic la nivelul lor, astfel că în scurt timp am reuşit să ne afirmăm prin rezultate foarte bune la nivel local şi naţional: în anul 1980, medalie de bronz la box, Mureşan Marinei, în 1981, medalie de argint la lupte libere şi component al lotului naţional Stanciu Gheorghe, turneul final la volei băieţi etc.
  Cu trecerea anilor, acelaşi inspector, s-a preocupat cu multă competenţă şi pricepere, pentru dezvoltarea acestui club, astfel, obţine de la Ministerul învăţământului, un număr mare de catedre şi secţii, lucru ce-i conferă posibilitatea să aducă şi antrenori de mare perspectivă şi calitate, care reuşesc să aducă CSS în primele 10 unităţi de performanţă din ţară.
  Un capitol aparte îl constituie perioada de după revoluţie, când am putut să mă preocup şi să ajut clubul dintr-o altă postură, şi anume din cea de inspector şcolar. Astfel, din anul 1990 şi până în 2003, am reuşit să consolidez încadrarea cu profesori, antrenori pentru toate grupele şi generaţiile, şi numărul elevilor cuprinşi la club, depăşesc numărul de 1000, cu peste 30 de cadre didactice; în componenţa echipelor de seniori din oraş, foştii elevi ai CSS sunt componenţi de bază ajungând campioni naţionali şi mulţi în loturile naţionale la ramurile atletism, handbal, lupte, volei, tenis de masă.
  Privind în urmă cu 30 de ani, ne dăm seama că în cadrul CSS s-au format talente şi s-au impus caractere care prin modelul lor uman şi sportiv, s-au dovedit adevărate puncte de referinţă la nivel de mare performanţă. Mulţi sportivi şi profesori antrenori care peste timp au devenit celebri se pot lăuda că s-au format şi lansat la CSS Zalău, şi îndemnul meu spre colectivul de cadre didactice este să muncească cu aceeaşi pasiune şi dăruire pentru depistarea şi formarea sportivilor sălăjeni în sportul de perfomanţă şi marea performanţă.
  Nu pot încheia fără a nutri speranţa că într-o bună zi, această unitate de învăţământ va avea un sediu propriu şi măcar o sală de sport, lucru pe care-l merită cu prisosinţă.
  La acest ceas aniversar şi de bilanţ, adresez urarea de mari succese sportivilor şi cadrelor didactice ce şi-au legat numele de această unitate sportivă de performanţă.


„La mulţi ani, CSS Zalău!"30 de ani de muncă, educaţie şi profesionalism
Prof. Alexandru GHIRAN
Inspector de educaţie fizică


  Mă încearcă astăzi un sentiment de deosebită mândrie dat de invitaţia de a scrie câteva rânduri în această lucrare. Invitaţia am acceptat-o cu plăcere, având şi motivaţia reală, că am făcut şi eu parte din acest Club Sportiv Şcolar (1988-1992 ), unde am trăit momente deosebite alături de colegii de echipă şi antrenor, reuşind să ne calificăm la două turnee semifinale şi un turneu final.
  Sportul de performanţă constituie un mijloc prin care popoarele îşi afirmă potenţialul biologic, contribuie la dezvoltarea personalităţii umane, la autoformare şi autodepăşire. Prin sport ne descoperim pe noi înşine şi pe ceilalţi. în înfruntarea paşnică între calităţile fizice, morale si intelectuale ale sportivilor se modelează şi se descoperă caractere, se pun în valoare potenţiale nebănuite.
  Într-o competiţie, victoria este, bineînţeles, importantă, dar dobândirea încrederii în propriile puteri, afirmarea talentulului şi nu în ultimul rând prieteniile care se leagă pe terenurile de sport sunt cele mai mari câştiguri.
  A fi cel mai bun, ori mai bun, este una din aspiraţiile omului, în progresul său, şi unde se pot manifesta şi resimţi emoţiile cele mai intense dacă nu într-o competiţie.
  Astfel sportul bazat pe sportivitate şi fair-play, absenţa discriminărilor de orice fel, înţelegere şi respect faţă de alţii, poate reprezenta un mod de viaţă, în acelaşi timp influenţând educaţia şi implicit activitatea tinerilor.
  Această scurtă pledoarie pentru ceea ceînseamnă „sport"am făcut-o cu scopul de a evidenţia câteva din aspectele formative ale activităţii de performanţă ce se desfăşoară în cadrul Clubului Sportiv Şcolar Zalău de peste 30 de ani.
  
Apreciez mult iniţiativa de a marca acest eveniment cu semnificaţie deosebită „Sărbătorirea a 30 de ani de existenţă a Clubului Sportiv Şcolar Zalău" având în vedere palmaresul impresionant de care se bucură acest club sportiv.
  Nenumăratele titluri de campioni naţionali, mulţimea de medalii cucerite la Campionate Mondiale, Europene, Balcanice şi Naţionale, sportivii promovaţi în loturile naţionale şi eşaloanele superioare sunt rodul muncii sportivilor, antrenorilor devotaţi şi aplicării unui management performant instituţiei.
  Tuturor acestora le mulţumim şi îi felicităm că au contribuit la creşterea prestigiului învăţământului sălăjean şi au făcut cunoscut numele oraşului, judeţului şi al ţării în diferite colţuri ale lumii.
  Succese pe mai departe şi sperăm să ne întâlnim la următoarea ediţie cu noi rezultate, acolo, cât mai sus pe podium aşa cum ne-aţi obişnuit.„La mulţi ani!” CSS - Zalău
Prof. Gheorghe VIŞAN
Preşedinte F.R. Volei


  Prilejul, şi în acelaşi timp, onoarea de a vă transmite câteva gânduri în acest moment aniversar, prilejuit de împlinirea a 30 de ani de activitate a Clubului Sportiv Şcolar Zalău, constituie pentru mine un motiv de bucurie de a vă fi alături.
  Felicit pe această cale întreaga mişcare voleibalistică zălăuană, conducerea CSS Zalău, sportivi, tehnicieni, pe toţi cei care au contribuit la performanţele notabile înscrise în cartea voleiului românesc
  Pentru Federaţia Română de Volei, pentru voleiul românesc, CSS Zalău înseamnă peste 60 de sportivi selecţionaţi în loturile naţionale de cădeţi şi juniori, şi peste 20 de locuri I, II, III la speranţe, cădeţi şi juniori I, câştigate de-a lungul timpului, antrenori şi tehnicieni de valoare, sportivi de excepţie.
  Timpul poate să confirme: o parte a istoriei voleiului românesc a fost scrisă de acest club. Sportivi ca: Vlaicu Aurel, Abraham Mircea, Briscan Adrian, Gontariu Adrian, Onuţe Dorin, Ciontoş Dănuţ, llieş Sergiu,Podar Claudiu, Barna Mihai, Păun Andrei, Tadici George şi Pop Cristian au făcut cinste voleiului din CSS Zalău, prin rezultatele obţinute atât la nivel de club cât şi în echipele naţionale de cădeţi, juniori şi seniori. Am enumerat câteva nume ce au rămas în memoria mea dar numărul lor este mult mai mare.
  De asemenea remarc tehnicieni de valoare, cu o contribuţie deosebită la obţinerea rezultatelor la disciplina volei de la CSS Zalău, care au antrenat şi loturile naţionale de cădeţi şi juniori, prof. Silaghi Marin şi prof. Predescu Dan.
  Drumul celor 30 de ani de neîntreruptă activitate, cu siguranţă a fost greu, dar am certitudinea că pentru CSS Zalău, pentru sport şi mai ales pentru volei, rezultatele obţinute reprezintă paşi siguri pentru marile performanţe viitoare.
  Există la nivel mondial sporturi care înregistrează evoluţii pe care le numim spectaculoase, au o dinamică evidentă, stârnesc interesul publicului, creează vedete şi polarizează simpatizanţi. Din acest punct de vedere, voleiul este printre primele.
  Afirm cu toată convingerea că viitorul voleiului românesc poate fi unul impresionant şi sunt convins că acest lucru depinde de fiecare dintre noi, cei implicaţi în volei.
  În numele meu, şi al iubitorilor voleiului, doresc să-i felicit pe toţi cei care au contribuit la dezvoltarea activităţii acestui club care împlineşte 30 de ani de activitate şi să vă urez un viitor plin de succes şi să vă asigur că vom fi mereu susţinătorii mişcării voleibaliste din România.O aniversare merituoasă!
Prof. Eugen SCARLAT


  Ca persoană implicată în această activitate sportivă de performanţă, aflat în multiple ipostaze, inclusiv prin rezolvarea unor atribuţii de serviciu în instituţii centrale din domeniul învăţământului, am avut posibilitatea de a cunoaşte, pe perioadă îndelungată, activitatea evoluţia şi a rezultatelor sportive din Clubul Sportiv Şcolar Zalău, unul din cele mai vechi cluburi de acest tip, create în ţara noastră.
  Deşi situat într-o capitală de judeţ cu o populaţie şcolară mai mică comparativ cu alte judeţe, prin sprijinul acordat de instituţiile locale, CSS Zalău a reuşit să obţină rezultate notabile la secţiile sportive create, cu deosebire la cele de: volei, tenis de masă, atletism etc., materializate, atât prin clasamentele naţionale cât şi al promovării unor sportivi valoroşi la secţiile de seniori.
 Toate aceste rezultate, au fost posibile prin crearea unui cadru organizatoric şi material optim, profesionalismul personalului didactic de specialitate coordonat cu pricepere şi autoritate de directorii care s-au încadrat la conducerea acestui club.
  Merită subliniată de asemenea buna colaborare, care s-a statornicit între Clubul Sportiv şcolar şi profesorii de educaţie fizică din unităţile de învăţământ, favorizând eficientizarea procesului de selecţie şi îndrumare a elevilor cu disponibilităţii pentru sportul de performanţă.
  Deşi sunt bine cunoscute unele greutăţi întâmpinate în activitatea acestui tip de unităţi şcolare, face obiectiv necesar să se acţioneze constant şi insistent pentru crearea şi îmbunătăţirea factorilor implicaţi în performanţa juvenilă, aspect ce nu poate fi rezolvat decât de persoane care se dăruiesc cu perseverenţă şi insistenţă oportună pentru a face posibilă creşterea nivelului performanţei sportive .

Mult succes!Felicitări CSS Zalău!
Cristi ROMANESCU
Preşedinte F.R. Tenis de masă


  Când este binecuvântată de Cel de Sus, viaţa, cu infinitele sale forme de manifestare, îşi marchează ciclurile, din dorinţa reiterării trecutului, şi totodată, încercării de noi energii ce insuflă încredere pentru activităţile viitoare.
  Într-un asemenea moment ciclic se află şi Clubul Sportiv Şcolar Zalău, unitate etalon pentru mişcarea sportivă sălăjeană, ajunsă la aniversarea a trei decenii de constantă şi bogată activitate.
  Pentru mine personal este o mare bucurie să adresez cuvinte de felicitare, cu acest prilej, oamenilor de suflet, iubitori ai spotului în general şi acestor excelenţi artizani ai tenisului de masă în special.
  Pentru Federaţia Română de Tenis de Masă, Clubul Sportiv Şcolar Zalău înseamnă multiple titluri de campioni naţionali şi locuri I, II, III la copii, juniori II şi juniori I, atât la masculin cât şi la feminin, precum şi o foarte bună reprezentare în competiţiile internaţionale.
  De asemenea, înseamnă sportivi selecţionaţi la loturile naţionale pe diferite nivele, precum şi profesori şi antrenori de valoare.
  Sportivi ca şi Goniboş Ludovic, Ambrus Csaba, Trif Lucian, Plotuna Mălin, Fărcaş Sergiu Dan, Seni Tonuţ, Labo Alexandra, Ciupe Alin, Busa Diana, Tătar Anca, Făzăcaş Nicoleta, Vincze Andrada, Demeter Boglarka, Weisz Eniko, Igna Andreea, precum şi profesori- antrenori de valoare: losif Gabriela, Puie Victor, Mureşan Augustin, Antone Dănuţ, Antohe Blena, au făcut cinste tenisului de masă din Clubul Sportiv Şcolar Zalău, precum şi cel de la nivel naţional şi internaţional, prin rezultatele obţinute.
  În nume personal şi în numele tuturor iubitorilor tenisului de masă, adresez cuvinte de felicitare la ceas aniversar, întregului colectiv de la C.S.S.Zalău şi le doresc sănătate şi putere de muncă pentru obţinerea celor mai frumoase rezultate în anii care urmează.

La mulţi ani!Un altfel de argument
Nicolae MARIAN
Din partea comitetului de părinţi


  ...un vechi proverb latin„mens sana in corpore sano", ne spune încă din vechime, fără putinţă de tăgadă, cât de important este pentru dezvoltarea minţii, educaţia trupului prin sport.
  Un concept pe care trebuie mai întâi să-l înţeleagă părinţii pentru a-şi îndruma copiii spre activităţi sportive care le vor dezvolta armonios, graţios şi sănătos trupul încă din fragedă copilărie. Dar câte nu sunt binefacerile sportului? Sportul dezvoltă spiritul de echipă, integrarea în colectivitate, şlefuieşte şi educă talente native, amplifică dorinţa de afirmare, spiritul de luptă, tenacitatea şi bucuria comună a satisfacţiilor.
  Aceste argumente, şi încă multe altele care sunt în favoarea instruirii tinerilor prin sport, se pare că au fost cel mai bine înţelese de d-voastră, părinţii acestor tineri, alături de care am fost atât moral cât şi material, iar ei ne-au răsplătit după puterile lor, fâcându-ne părtaşi la bucuria sau tristeţea eşecurilor ce trebuiau depăşite.
  Ei ne-au făcut să fim mândri că ne reprezintă pe noi şi oraşul nostru, în competiţiile pe care de-a lungul anilor le-au suţinut în multe oraşe din ţară, îmbogăţind zestrea de diplome şi medalii a Clubului Sportiv Şcolar.
  Dacă lor le adresăm felicitările noastre, nu putem să vă uităm pe d-voastră, profesori - antrenori, care meritaţi din plin mulţumirile noastre.
  Suntem convinşi că veţi rămâne în continuare aceeaşi profesionişti ai clubului sportiv pe care ne putem baza în această activitate comună, care are ca scop final afirmarea tinerelor talente şi a celor mai valoroşi sportivi ai C.S.S. Zalău.
 Vă mulţumim încă o dată în numele comitetului de părinţi şi vom rămâne în continuare aceeaşi susţinători ai promovării sportului de performanţă în oraşul nostru.Ce repede trece timpul!
Cristian GATU
Preşedintele F.R. Handbal


  Parcă ar fi fost ieri, ziua când Clubul Sportiv Şcolar Zalău împlinea 25 de ani de existenţă! Atunci am adresat clubului, profesorilor şi sportivilor lui un omagiu plin de respect din partea Federaţiei Române de Handbal.
  Parcă ar fi fost ieri, ziua când debarca în Zalău, tânărul absolvent, actualmente tată a doi adolescenţi şi antrenor emerit Gheorghe Tadici. Şi parcă tot ieri se înfiinţa Textila Zalău, ce devenea campioană a României la handbal feminin!
  Parcă ar fi fost ieri, ziua în care Gheorghe Tadici a plecat la Vâlcea, în căutarea unor mari performanţe pe care le-a atins alături de Oltchim şi echipa naţională feminină a României!
  Sunt convins că, peste un timp relativ scurt vom afirma că, parcă ieri H.C.M. Zalău, întinerită din producţia Clubului Sportiv Şcolar local a schimbat locul periculos din zona retrogradării cu podiumul naţional!


Pe calea afirmării
Vasile PUŞCAŞ
Secretar general F.R. de Lupte


  Luptele, disciplina sportivă cu vechi tradiţii în ţara noastră, au cucerit în ultimul timp numeroşi adepţi şi din rândurile populaţiei şcolare din zona Sălajului.
în prezent, având asigurat un cadru organizatoric corespunzător prin
activitatea Clubului Sportiv Şcolar Zalău, precum şi prin existenţa unui sistem competiţional adecvat, luptele sălăjene merg cu paşi repezi pe calea afirmării.
 Obţinerea unor rezultate de prestigiu de către sportivii secţiei de lupte libere a Clubului Sportiv Şcolar Zalău, denotă pasiunea şi profesionalismul din partea antrenorilor, înţelepciune şi spirit organizatoric din partea conducătorilor, valenţe fără de care nu s-ar putea realiza performanţe.
  La acest moment aniversar se cuvine să-i amintim pe cei care au fost iniţiatorii secţiei de lupte:
BĂLĂNEAN CHELEMENT - primul antrenor, actualmente pensionar;
PALFI LORENCZ -1986 şi în prezent antrenor;
PANTEA ION - 1993 şi în preznt antrenor;
CALIAN ION - 1987 şi în prezent antrenor.
  Aceşti oameni, îndrumaţi şi sprijiniţi de domnul Director SILAGHI MARIN, au realizat în decursul anilor numeroase performanţe sportive.
  Se cuvine să amintim că primul medaliat al Clubului Sportiv Şcolar Zalău, din toate secţiile, a fost luptătorul STANCIU GHEORGHE, în anul 1979, la Campionatul Naţional Individual de Juniori.
  Dintre cei care s-au afirmat în decursul anilor, amintim pe următorii:
Staciu Ciprian - component al lotului naţional de juniori, locul IX la
Campionatul European de Juniori 2001;
Oprea Dan - component al C.N.O.PJ. Cluj-Napoca, medaliat la diferite campionate de juniori şi cadet;
Crişan Cristian - campion naţional de copii, şcolari şi cădeţi în anii
2002-2003;
Vetişan Daniel - campion naţional de cădeţi şi şcolari, cornponent al
C.N.O.PJ. Cluj-Napoca 2003;
Vetişan Lucian - campion naţional de cădeţi 2003.
  Desigur, nominalizările ar putea continua, dar ne oprim aici, cu rugămintea de a fi iertaţi de cei pe care nu i-am amintit şi poate că o meritau.
  La aniversarea a 30 de ani de la înfiinţarea Clubului Spcrtiv Şcolar Zalău, vă transmit felicitări din partea Biroului federaţiei Române de Lupte şi vă urez


La mulţi ani!CSS Zalău - un potenţial valorificat
Nicu Ionel LĂPUSAN
Director executiv D.SJ. Sălaj


  Momentul aniversar prilejuit de împlinirea a 30 de ani de existenţă a Clubului Sportiv Şcolar Zalău, este prilejul unic de a scoate în evidenţă ce a însemnat şi înseamnă înfiinţarea acestei unităţi speciale de învăţământ pentru judeţul Sălaj.
  Munca cu copii şi juniorii depistaţi şi selecţionaţi în secţii, în special pentru cele 3 ramuri de sport tradiţionale din judeţ, - atletism, handbal fete şi volei băieţi, la care s-au adaugat în timp cele de tenis de masă, lupte şi fotbal, au însemnat o provocare pentru toate cadrele didactice şi tehnicienii care au activat în această perioadă la această structură sportivă.
  Activitatea acestora a scos la iveală talente, caractere şi personalităţi sportive, care s-au afirmat în judeţ la secţiile de performanţă de la C.S.M. „Armătura Zalău", H.C. Zalău, Volei Club Municipal „Remat" Zalău, F.C. Zalău, dar şi la alte cluburi din ţară şi ce este mai onorant la loturile naţionale, alături de care au reprezentat România la competiţii sportive oficiale. Pentru întreaga lor activitate, sincere felicitări, urări de bine şi recunoştinţa noastră şi a celor pe care i-au depistat, selecţionat, antrenat şi promovat.
  Numărul sportivilor de mare valoare care şi-au făcut „ucenicia" la această structura sportivă, este mare; ne mândrim cu toţi care în timp au reprezentat sau reprezintă judeţul Sălaj şi cred că nu pot să amintesc doar pe unii dintre aceştia, omiţându-i pe ceilalţi, aşa că sincere felicitări pentru toţi care au activat şi au obţinut rezultate de excepţie aici şi la cluburile de seniori unde au plecat după terminarea junioratului.
  Cei care au condus şi conduc destinele acestei structuri sportive, au dovedit în timp calităţi de buni manageri, punându-şi amprenta asupra rezultatelor şi întregii activităţi de aici. Felicitări tuturor, sincere mulţumiri şi putere de muncă în continuare.
  Sunt mândru că în aceşti 30 de ani, am colaborat, am ajutat şi am beneficiat cât am fost antrenor, de sprijinul colegilor de la C.S.S. Zalău, iar acum din postura în care mă aflu, încerc să sprijin această structură sportivă, care prin prisma potenţialului de care dispune şi a atribuţiilor pe care le are, merită şi trebuie să fie sprijinită de către toate autorităţile cu atribuţii din judeţ.


Succese şi putere de muncă în continuare!Î
n prag aniversar
Prof. Dr. loan CHEZAN
Director - Liceul de Artă
"Ioan Sima"- Zalău

  Există în peisajul învăţântului sălăjean un segment de dascăli care îşi desfăşoară activitatea fără mare zarvă, dar cu rezultate notabile.
  
Oameni de mare valoare, profesionişti în adevăratul sens al cuvântului, cărora le place anonimatul, şlefuiesc cu migală talente cu aptitudini fizice deosebite, descoperiţi după îndelungi căutări.
  Dascăli adevăraţi, pasionaţi de profesia aleasă, trudesc mii şi mii de ore în condiţii uneori de neînchipuit, pentru a desăvârşi talentele descoperite. Şi rezultatele muncii lor dau roade. în acest colţ de ţară fără tradiţii în domeniul învăţământului vocaţional au apărut campioni naţionali, europeni, mondiali şi olimpici.
  Ce poate fi mai valoros în învăţământul nostru decât atingerea performanţelor, indiferent de locul în care dascălul îşi desfăşoară activitatea? Şi ce mare păcat că în aceste zile învăţământul românesc este terfelit şi batjocorit de către cei care sunt plătiţi să-l apere, să-l sprijine, să-l dezvolte.
  Îmi amintesc cu plăcere că fiind consilier municipal am fost coautorul unor proiecte de hotărâri prin care am acordat titlul de cetăţean de onoare unor sportivi şi unor dascăli ai acestora printre care amintim: prof. Bidian Teodor, prof. GheorgheTadici şi sportivei lloc Cristina.
  Din păcate, comunitatea locală, prin consiliul municipal, a început să uite săşi onoreze campionii, şi pe făuritorii acestora.Felicitări CSS Zalău
Prof. Mircea SUMURDUCAN
Inspector DJS - Sălaj


  Am considerat întotdeauna profesorii antrenori de la Clubul Sportiv Şcolar, ca fiind deasupra profesorilor obişnuiţi de educaţie fizică. Această părere mi-a fost confirmată, nu o singură dată, de-a lungul celor 30 de ani de existenţă a Clubului Sportiv Şcolar Zalău, de rezultatele deosebite obţinute de către sportivii clubului în competiţiile de nivel naţional sau internaţional la care au participat.
30 de ani
Prof. Alexandru JAKO
Director - Liceul Sportiv
„Avram lancu"- Zalău


  Deşi am participat la sărbătorirea a 20 de ani de la înfiinţarea CSS-ului, aproape că nu mi-a venit să cred, când actualul director al acestei unităti sportive mi-a cerut să scriu şi eu câteva rânduri pentru aniversarea a 30 de ani de existenţă ai CSS Zalău. Au trecut repede anii.
  Nu pot decât să salut iniţiativa celor care lucrează în cea mai prestigioasă unitate sportivă pentru copii şi juniori din judeţ, de a marca în mod festiv, această sărbătoare. Apoi, mă simt onorat că, cei care azi conduc destinele acestui club, s-au gândit şi la mine atunci când au hotărât să organizeze această manifestare.
  Mă număr printre cei mulţi care au început să practice sportul la CSS Zalău în urmă cu aproape 30 de ani. Pasiunea pentru sport, inoculată atunci de cei care au antrenat echipa de volei băieţi, respectiv prof. Vasile llieş şi prof. Alexandru Breban, m-a făcut să îmbrăţişez şi eu aceeaşi profesie. La terminarea facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, am lucrat, timp de doi ani, ca profesor - antrenor în cadrul Clubului Sportiv Şcolar Zalău la echipa de volei fete.
  Îmi amintesc cu plăcere de anii adolescenţei, de antrenamentele uneori lungi şi obositoare, de cantonamentele făcute, de meciurile frumoase jucate, de performanţele obţinute, de prieteniile formate atunci, şi care mai rezistă şi azi. Mai presus de toate,însă, port un respect aparte foştilor mei dascăli, cei care au contribuit decisiv la formarea mea profesională.
  De fapt ei au fost aceia, care, atunci când am ajuns colegi, m-au tratat cu multă atenţie, cu mult respect, dar şi cu multă încredere.
  Acum la ceas aniversar doresc să felicit tot corpul profesoral care, cu pasiune şi dăruire, şlefuiesc viitorii performeri pentru rezultatele de până acum şi să le urez succese depline în anii ce vin! Le urez de asemenea lor şi familiilor lor multă sănătate, putere de muncă, împliniri pe toate planurile!
  
Clubului Sportiv Şcolar îi urez ani mulţi de existenţă, performanţe sportive de vârf pe plan naţional şi internaţional! Să ne vedem cu toţii sănătoşi la următoarea aniversare!


O pagină de viaţă
Mircea GHIURCO
Preşedinte AS ELCOND Zalău


  În anul 1983, când echipa de volei masculin Silvania Şimleu-Silvaniei venea la Zalău, s-a dat startul la marea performanţă sportivă din judeţul Sălaj. în sfârsit în municipiul nostru aveam o echipă de primă divizie.
  În componenţa echipei erau jucători de excepţie precum: Mircea Tutovan, loan Ghic, Vasile Măşcăşan, loan Terbea şi tinerii mai puţin consacraţi, dar nu mai puţin valoroşi ca: Dănuţ Ciontoş, Cristian Strauff, Nicolae Tămăşan şi alţii, cărora le cer scuze că i-am omis.
  Încă de la început ne-am gândit la o strategie pentru ca echipa, care avea deja un trofeu câştigat, Cupa Balcanică, să facă faţă rigorilor diviziei A şi să se bată de la egal la egal cu „greii" voleiului românesc: Steaua, Dinamo, Explorări Baia Mare, Tractorul Braşov, etc.
  Grija cea mai mare era cea privind asigurarea efectivului de jucători de valoare, care să completeze lotul echipei.
  În acele momente am judecat astfel: avem două posibilităţi, sau aducem în fiecare an jucători, ceea ce ar fi însemnat costuri considerabile şi o strategie pe termen scurt, sau să ne creem o pepinieră proprie şi ne vom asigura necesarul de jucători pe termen lung.
  Sigur, am ales cea dea doua variantă. Uşor de zis, dar greu de făcut.
  De unde să pornim?
  Am făcut un inventar al tuturor jucătorilor sălăjeni care activau la alte echipe din divizia A sau B şi am decis să-i aducem acasă.
  Aşa au ajuns la echipa ELCOND DINAMO ZALĂU jucătorii: Vasile Ştreang, luliu Codre, Lucian Horje şi alţii, care pe lângă valoarea pe care o aveau au adus la echipă un plus de devotament şi ataşament pentru culorile echipei datorat unui patriotism local bineînţeles.
  Am constatat că toţi aceşti jucători se formaseră ca spotivi la Clubul Sportiv Şcolar Zalău şi că acolo erau grupe de copii care se pregăteau de marea performanţă.
  Având în Zalău şi o echipă de divizia B, aveam întreaga suprastructură pentru a ataca marea performanţă, printr-o strategie care peste ani a dat roade, materializându-se prin 3 titluri de campioni naţionali, 2 Cupe ale României şi participări în Cupele Europene.
  Acesta a fost secretul marilor succese pe care echipa de volei le-a cucerit de-a lungul celor 30 de ani de activitate.
  Sigur, cineva ar putea spune că acest lucru îl poate face fiecare, dar nu cred că cineva îi poate garanta din start succesul. Este adevărat!
  A mai fost ceva. Este de fapt secretul secretului!
  Au fost câţiva OAMENI, fără de care aceste lucruri nu s-ar fi întâmplat.
  Să-i luam pe rând.
  La Asociaţia Sportivă ELCOND conducerea era „beton" şi bineînţeles colaborarea cu CSS Zalău era pe măsură.
  La CSS Zalău erau câţiva entuziaşti, care cu migală puneau la temelia sportivilor câte o „cărămidă". Aproape zilnic antrenorul Marin Silaghi venea la club pentru a mai „cere" câte ceva: mingi, echipament, maşină pentru transportul sportivilor la turnee sau etape de campionat, bani, fileu, sau nici nu vă gândiţi ce putea să ceară clubului pentru a oferi condiţii bune sportivilor juniori.
  Participa la antrenamentele echipei, juniorii aveau un program special de a se alătura echipei mari pentru unele antrenamente.
  Au început să apară şi primele rezultate ale acestei colaborări. La început am avut asiguraţi copii de mingi, iar mai târziu au început să vină la echipă şi jucători, în prima fază via divizia B, iar mai apoi direct de la CSS la echipa mare.
  Dacă vă amintim câteva nume este suficient pentru a vedea şi calitatea acestora: Aurel Vlaicu, Mircea Abraham, Andrei Păun, Sergiu llieş şi mulţi alţii, jucători care nu numai că au jucat la echipa noastră, dar şi la alte formaţii valoroase, în străinătate şi unii au fost jucători de bază ai echipei naţionale a României.
  De asemenea, echipele de juniori au obţinut performanţe deosebite atât în campionat, cât şi la turneele finale, unde au participat an de an.
  Având aceste rezultate am extins colaborarea cu CSS şi la tenis de masă, atunci când ELCOND avea echipa în liga I.
  Aceste rânduri se constuie într-o pagină de viaţă, de istorie sportivă şi fără falsă modestie este un sfat pentru oricine doreşte să facă performanţă sportivă.
  În încheiere nu putem să nu spunem:

La mulţi ani CSS! Mulţumim CSS!Drumul performanţei
Prof. Vasile ILIES


  
La început a fost... ideea. A urmat apoi intenţia care, în anii ce au urmat, a fost concretizată prin apariţia numărului frumos de medalii.
  Drumul ei a fost o luptă continuă cu inerţia şi greutăţile de orice fel, un drum al căutărilor şi speranţei.
  Încet, dar cu perseverenţă şi tenacitate, performanţă şi-a consolidat „aripile", planând într-un „zbor întins" spre toate zările, catedrele, adunând în zestrea ei medalii, locuri...
  Se întoarce apoi mereu, continuându-şi zborul ascendent, în spirală, deasupra locului obârşiei sale, Clubul Sportiv Şcolar Zalău, unde veghează neîncetat, căutând drumul spre sinceritate, spre adevăr şi împlinire. Nimic demn de menţionat nu-i scapă. Ştie să fie frumuseţe, bucurie, strălucire, conturul greutăţii, veşmântul viselor, lumina zilei de mâine.
  Prin prezenţa ei s-a deschis o nouă cale de dialog între profesori şi elevi, între elevi şi părinţi, între România şi Europa. Acest fapt conduce la cunoaşterea reciprocă mai bună şi la o conlucrare mai eficientă.
  Tinerele talente în plan sportiv îşi găsesc aici, în CSS, un veritabil câmp de exprimare şi afirmare.
  În viaţa de până acum s-a bucurat de numeroase aprecieri din partea iubitorilor de sport, iar recunoştinţa valorică oficială este dată de medaliile obţinute la campionatele mondiale şi naţionale. Ecourile acestor succese se regăsesc în presa locală şi centrală, dar şi în vibraţiile inimilor care le-au plămădit.
  Felicit cu ocazia acestui „ceas aniversar" colectivul de cadre didactice, pentru realizările obţinute, dorindu-le să lucreze şi în viitor cu aceeaşi dăruire şi pasiune, pentru ca, şi prin contribuţia lor, această unitate şcolară să devină cu adevărat„şcoala visurilor noastre".Tinereţe şi maturitate
Prof. Radu RUS


  Mă simt onorat a face parte dintre cei care în urmă cu un sfert de veac au pornit în frumoasa aventură a performanţei în Clubul Sportiv Şcolar Zalău.
  Greul începutului, dovedit a fi tot mai greu pe măsura pătrunderii pe drumul spinos al performanţei, al creşterii pretenţiilor. Căutări, muncă, speranţe, vise... împliniri, dar şi eşecuri. O zi savurând gustul succesului, dar multe altele arzând în focul plămădirii rezultatului care să deschisă drumul spre podium.   Bucuria zilei de succes, dar şi tăria de a relua de la capăt. Titluri, medalii, recorduri, dar şi satisfacţia ca fostul sportiv să-şi fi găsit rostul în viaţă. Nu doar performeri, ci şi oameni.
  Colegi! Dascăli cu suflet tânăr, dornici de a-şi face cât mai bine meseria.
  Unii rezistând în timp performanţei, alţii pornind pe alte cărări. Alţii... ne-au părăsit în favoarea veşnicelor câmpii verzi. Odihnească-se în pace!
  ...30 de ani!Tinereţe şi maturitate. Rezultate şi performanţe cu valoare în sportul de performanţă românesc. Satisfacţia muncii împlinite, dar şi multe speranţe de viitor.Conceptul sportiv - indicator de schimbare
Vasile ŞTREANG
Director General CSM Armătura Zalău


  Prin definiţia sa, sportul reprezintă o activitate de întrecere sau de agrement, spontană sau organizată, în care se valorifică mişcările naturale şi formele de practicare a exerciţiilor fizice, a diferitelor forme de jocuri, în vederea obţinerii de către individ sau echipă, a perfecţionării potenţialului morfofuncţional, psihic şi tehnic şi se realizează ca finalitate performanţa.
  Sportul tinde să creeze solidaritatea umană şi să depăşească valorile naţionale, politice şi ideologice.
  Cei care practică sportul, cât şi instituţiile sportive, au responsabilitatea de a proteja şi de a dezvolta o cultură a sportului, la care trebuie să aibă acces toată lumea, sportul devenind şi trebuie considerat ca o oglindă a culturii şi a societăţii, căci el reprezintă speranţele şi perspectivele viitorului.
  Conceptul sportiv poate deveni un„indicator de schimbare"a societăţii globale, de anticipare, evoluţii şi schimbări, prin deschiderea simbolică a relaţiilor umane.
  În acest context, acum, la aniversarea a 30 de ani de activitate, doresc a adresa cele mai oneste urări de bine tuturor acelora care au slujit, slujesc şi vor realiza educaţie şi performanţă în cadrul CSS Zalău.
  Colaborarea dintre CSM Armătura Zalău, unitate pe care o reprezint şi CSS Zalău este una la un înalt nivel, cu o colaborare la toate ramurile de sport care au continuitate.
  Adresez încă o dată felicitări şi succese în activitatea dumneavoastră.


Scurt istoric al tenisului de masă din CSS Zalău
Victor PUIE
Preşedinte AJ.T.M. Sălaj


  
Odată cu pomovarea în Divizia A, a echipei de fete de la C.S. Elcond Zalău din 1989, au început să se pună mai mare bază pe sportivii locali proveniţi din grupele de copii, lucru care a dus la colaborarea între C.S. Elcond Zalău şi C.S.S. Zalău, prin aduceraea la Zalău (1998, noiembrie), a antrenorului Antohe Danut, care din 1989 preda ore şi la C.S.S. şi mai târziu în 1991, când a fost angajată la C.S.S. şi Antohe Elena, colaborare care începea să-şi arate roadele prin locuri fruntaşe la Campionatele Naţionale ale C.S.S. şi chiar la Campionatele Naţionale, precum şi la alte competiţii interne sau chiar internaţionale.
  În paralel cealaltă secţie importantă din oraş, care între timp prin fuziune cu C.S.M. Zalău devenea C.S.M.-Armătura Zalău, avea rezultate tot mai bune la nivel naţional (în 1992, fiind vicecampioni naţionali la echipe juniori III), lucru care l-a făcut pe directorul de atunci de la C.S.S., profesorul llieş Vasile, să propună secţiei de la C.S.M. Armătura Zalău, o colaborare cu grupele de băieţi începând cu anul 1993, lucru acceptat de conducerile celor două cluburi, an din care prin protocol avizat de Federaţia Română deTenis de Masă Bucureşti, secţiile de la C.S.S., se numeau C.S.S.-C.S.M. Armătura Zalău, la băieţi şi C.S.S.-Elcond Zalău, la fete, iar prin implicarea domnului llieş Vasile care a reuşit să aducă mai târziu în cadrul C.S.S. Zalău 4 catedre, din care doua la fete şi două la băieţi, lucru care s-a simţit în scurt timp prin propulsarea tenisului de masă juvenil din municipiul Zalău şi judeţul Sălaj. Prin colaborarea între C.S.S. şi cele două cluburi, au urmat ani buni în care cele două secţii au dominat sau se aflau în prim-planul tenisului de masă românesc, astfel până în momentul care vorbim (anul 2008), sportivii comuni ai celor două secţii au obţinut peste 250 de medalii, la C.N., C.N. al C.S.S., C. Balcanice, C. Europene şi alte competiţii interne sau internaţionale. în tot acest timp putem menţiona contribuţia unor antrenori sau profesori care şi-au pus amprenta în obţinerea acestora, cum ar fi: Antohe Danut, Antohe Elena, losif Gabriela, la fete, precum şi Puie Victor şi Mureşan Augustin, la băieţi, antrenori care au cochetat în timp şi-n diferite perioade, cu cele trei cluburi. Au mai fost şi alţi antrenori sau profesori în tot aceast timp (perioade mai scurte sau mai lungi), dar care din păcate au avut contribuţii sub limita modestului, ceea ce ne face să nu-i nominalizăm. Printre sportivii de frunte din tot acest răstimp putem să amintim numele câtorva care în mod special au fost campioni naţionali sau campioni naţionali ai C.S.S., sau câştigători de medalii, la diferite probe, sau care pe parcursul carierei lor
  În cadrul C.S.S. Zalău, au fost componenţi de loturi naţionale, reprezentând clubul şi România în întreceri internaţionale şi de unde s-au întors cu trofee şi medalii, cum ar fi: Ambrus Csaba, Trif Lucian, Goboş Ludovic, Tătar Sorin, Plotuna Mălin, Fărcaş Adrian, Costa Cristian, Pop Adrian, Vanei Ciprian, Petruş
Florin, Prune Cristian, Fărcaş Dan, Seni lonuţ, Marcus Emanuel, Kovacs Lucian,
Dragoş Dan, Buruian Paul, Trif Vasile, Labo Alexandru, Fodoca Calin, Necula Radu, Tătar Felix, Ciupe Alin, Mureşan Bogdan, Demeter Lorand, Margin Andrei, Chivu Lucian, SurTamaş, Seni Olimpiu, la băieţi, iar la fete: Parlagi (losif) Gabriela, Mărginean Marcela, Hosu Diana, Puşcaş Cristina, Corondan Diana, Tătar Anca, Busa Diana, Fazacaş Nicoleta, Jorjuca Ioana, Huluban Loredana, Demeter Boglarka, Weisz Eniko, Igna Andreea, Vincze Andrada, Antohe Diana (momentan plecată la C.S.S. 1 Bucureşti). Nu putem să nu facem o subliniere în modul cel mai special pentru vârfurile din diferite perioade, cronologic şi anume: Gomboş L., Plotuna M., Fărcaş D., Seni I., Ciupe A. şi Vincze Andrada, de care se leagă medaliile importante în cadrul competiţiilor internaţionale.
  Din păcate în anul 2006, C.S. Elcond Zalău s-a retras din colaborarea cu C.S.S. Zalău, fiind obligaţi în această situaţie, ca C.S.M. Armătura Zalău să preia
în protocol cu C.S.S. Zalău şi secţia de fete, astfel salvându-se o situaţie care
putea deveni critică şi cu implicaţii mari în continuitatea muncii cu fetele. Un lucru bun acest protocol, care a făcut ca în doi ani de zile, echipa de fete seniori să promoveze în Superligă, iar susţinerea importantă de care beneficiază sportivii în probele individuale, din partea C.S.M. Armătura, să ducă la obţinerea unor importante medalii pe plan intern şi internaţional.
  Tot din păcate subliniem faptul că secţia de tenis de masă din cadrul C.S.S. Zalău nu mai beneficiază de sprijinul de care se bucura odinioară, deşi se număra an de an printre secţiile fruntaşe ale clubului, dacă nu chiar prima, raportat la numărul de medalii, deşi are în structură atât fete cât şi băieţi, în ultimii 4 ani fiindu-i luate două catedre, din care una chiar în urmă cu doi ani, transferată la volei, lucru care a slăbit munca de depistare şi selecţie a unor noi elemente de valoare care să menţină secţia la nivelul cel mai mare de performanţă, personal lucrând cu majoritatea sportivilor din prim-planul performanţei, nu s-a găsit şi formula de a fi recompensat pentru munca depusă din varii motivaţii care nu mai are rost să le mai amintesc.
  M-am străduit mult să susţin colaborarea dintre cluburi, între cluburi şi A.J.T.M. Sălaj, D.S.J. Sălaj, cât şi cu autorităţile locale, care întodeauna au fost alături în ultimii ani şi cărora nu putem decât să le mulţumim, în speranţa că şi pe viitor vor fi aproape de noi, de acest frumos sport care este tenisul de masă.
  Cu mulţumiri şi respect, mulţi ani înainte pentru Clubul Sportiv Şcolar Zalău, la ceas aniversar, împlinirea a 30 ani, de existenţă.


Aureola Clubului Sportiv Şcolar Zalău
Prof. Marin ŞTEFAN


  Şcoala Gimnazială„SILVANIA"Şimleu Silvaniei înfiinţarea, în anul 1978, a Clubului Sportiv Şcolar (CSS), reprezintă o etapă importantă în evoluţia organizatorică a sportului zălăuan şi sălăjean.
  Potenţialul sportiv şcolar al municipiului Zalău şi cel al judeţului Sălaj a fost oportun pentru constituirea acestei instituţii sportive. Atribuţiile, modul de organizare şi de funcţionare ale CSS, în cadrul fiecărei secţii sportive, au fost şi sunt clar definite.
  Au existat preocupări evidente din partea directorilor aflaţi la conducere, adevăraţi manageri, devotaţi „trup şi suflet", pentru dezvoltarea unei motivaţii profunde, atât la tinerii elevi-sportivi, cât şi la profesorii-antrenori, pentru prestaţia sportivă, pentru afirmarea şi gloria lor.
  Acum, la ceas aniversar, se poate afirma, fără teama de a greşi, că dezvoltarea şi răspândirea practicării diferitelor ramuri sportive, de-a lungul timpului (atletism, box, fotbal, handbal, lupte, volei şi tenis de masă), se datorează, în cea mai mare măsură, elevilor-sportivi, cei care au îmbrăţişat aceste sporturi şi le-au popularizat prin întrecerile lor. Manifestările sportive ale acestora au devenit constante ale vieţii sociale în întreaga perioadă a existenţei CSS, fiind susţinute de entuziasmul unor profesori şi antrenori, pe care mi-e destul de greu să-i nominalizez, acum, pentru a nu uita pe cineva !
  Clubul Sportiv Şcolar a constituit o adevărată „coloană vertebrală"a sportului zălăuan, generaţie după generaţie de profesori-antrenori şi de elevi-sportivi aducându-şi contribuţia la continuitatea procesului de dezvoltare şi de afirmare a sportului sălăjean pe plan naţional şi internaţional. Rezultatele obţinute de tinerii sportivi sălăjeni în cei 30 de ani de existenţă a CSS Zalău, sub o corectă şi eficientă monitorizare din partea profesorilor-antrenori, au contribuit la promovarea şi menţinerea judeţului Sălaj în eşaloanele fruntaşe ale sportului românesc. Astfel, cele 145 de titluri de campioni naţionali, 561 de medalii la campionatele naţionale, 212 sportivi promovaţi în loturile naţionale, 241 de sportivi promovaţi în eşaloanele superioare, cei 1.107 absolvenţi clasificaţi în plan sportiv şi, mai ales, contribuţia tinerilor sportivi sălăjeni la succesele sportului românesc în unele confruntări sportive internaţionale de amploare: 8 medalii la campionatele mondiale, 9 medalii la campionatele europene, 18 medalii la campionatele balcanice şi 64 de participări la alte competiţii internaţionale, definesc - fără tăgadă -„fenomenul sportiv zălăuan şi salăjean" de care s-a vorbit şi se vorbeşte, la superlativ, în România!
  De aceea, Clubul Sportiv Şcolar Zalău a rezistat restructurării mişcării sportive după anul 1989, când societatea românească se afla în căutarea noii sale identităţi.
  De atunci, a existat o perioadă ascendentă, de avânt şi entuziasm general, CSS-ul fiind susţinut printr-un buget mai generos, având excelente cadre de specialitate, cu antrenori de lot naţional: GheorgheTadici, Marin Silaghi şi Radu Rus, dar şi încurajat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj, precum şi de administraţia locală zălăuană. Merită subliniată şi conlucrarea benefică a CSS-ului cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj şi cu Direcţia pentru Sport a judeţului Sălaj, privind organizarea şi desfăşurarea întrecerilor, concursurilor şi campionatelor specifice sportului şcolar de performanţă, precum şi cu Direcţia Judeţeană de Sănătate, prin Cabinetul Medical Sportiv, pentru asigurarea asistenţei medicale specifice sportivilor de performanţă.
  Acestea sunt doar câteva argumente pentru a defini Clubul Sportiv Şcolar Zalău, reliefând „aureola" existenţei sale în cei 30 de ani rodnici şi frumoşi, pe măsura demnităţii tinerilor sportivi şi a antrenorilor lor, dar şi a tuturor celor care locuiesc la poalele Meseşului, în pitorescul municipiu Zalău. La marea sărbătoare a sportului juvenil zălăuan, urez Clubului Sportiv Şcolar, întregului lui „capital uman" ani mulţi, să tot fie... cam o mie!

În plus, CITIUS, ALTIUS, FORTIUS! Deci: Mai repede, mai sus, mai tare!Colaborare din perspectiva victoriei
loan MORAR
Preşedinte F.C. Zalău


  Într-un mic orăşel de provincie cum este Zalăul nostru, hărnicia oamenilor atât de întreprinzători în toate, este îmbogăţită cu dragostea pentru sport.
  Dintotdeauna omul a iubit jocul, căci în scenariile diferitelor jocuri se ascund principalele moduri ale existenţei. Omul începuturilor a numit joc toate ritualurile ce-l puneau în legătură cu sacrul. Chiar şi jocul de fotbal ilustrează un mit: disputarea globului soarelui de către două frăţii rivale.
  Mingea - balonul rotund de azi este reprezentarea discului sau obiectului rotund de ieri, care simbolizează soarele, sursa vieţii.
  Fotbalul ţine capul de afiş, legătura de suflet între mine şi Clubul Sportiv Şcolar Zalău, unitate de bază pentru sportul de performanţă.
  Colaborarea F.CZalău cu CSS s-a născut din perspectiva victoriei, de a păstra uniţi, mai mult decât o clipă mirajul ei.
  Valoarea trebuie reconfirmată mereu, iar aceasta nu se poate decât prin muncă, pasiune, profesionalism, calităţi pe care tehnicienii din clubul sportiv le aplică şi le dezvoltă mereu.
  Mă onorează colaborarea cu secţia de fotbal a CSS Zalău. Parteneriatul realizat transferă beneficii de partea ambelor părţi: atât micilor fotbalişti de azi, nume mari de mâine, care iubesc fotbalul gratuit, pentru pura plăcere de a-l practica, cât şi echipei F.C. Zalău, căreia îi conferă continuitate, siguranţă şi speranţă în abordarea fiecărei trepte în calificare.
  O afacere profitabilă combină perfect grija în asigurarea funcţionalităţii maşinilor de cursă lungă şi sportul rege - Fotbalul.
  Nimic altceva nu stârneşte mai tare, nu aprinde mai puternic spiritul decât fotbalul.
  Fotbalul umple de bucurie inimile oamenilor, fotbalul este singurul magnet pentru audienţe, singurul „boom" pentru „rating".
  Colaborând vom reuşi.
  La ceas aniversar, felicitări pentru rezultatele deosebite şi mult succes în continuare.La mulţi ani, CSS Zalău!
Sorin MATEI
Preşedintele F.R. Atletism


  Mă simt onorat a fi părtaş la bucuria ocazionată de împlinirea a 30 de ani de la înfiinţarea Clubului Sportiv Şcolar din Zalău.
  Ajunsă la vârsta maturităţii, unitatea dvs. şi-a făcut simţită prezenţa în atletismul de performanţă prin rezultatele muncii unor inimoşi şi destoinici tehnicieni - profesori şi antrenori - dar, mai ales, prin performanţele realizate de sportivii secţiei.
  Sportivi precum Gheorghe Guşet, Cristina lloc, Nelian lanchiş, Olimpia Pop sau Monel Sabou, cât şi profesori-antrenori detalia regretatei Lenuţa Puşcaş, al lui Radu Rus, Teodor Bidian sau Petre Seutea, ornează o carte de vizită bogată în realizări.
  Vi se cuvin felicitări, atât pentru rezultatele obţinute de sportivii unităţii la vârsta junioratului, dar mai ales prin prestaţia acestora în marile competiţii ale seniorilor.
  Trebuie să fiţi mândri că, de pe băncile unităţii dvs. s-au lansat atleţi participanţi la Jocurile Olimpice, Campionate Mondiale şi Europene, care au realizat recorduri mondiale, care nu o dată, s-au luptat de la egal la egal cu marile forţe atletice mondiale.
  Sunt cuvinte puţine, sărace faţă de ceea ce înseamnă pentru noi această zonă, aceşti oameni minunaţi, adică dumneavoastră
  Cu speranţa si credinţa că în aceste timpuri atât de„nebune"vă ve-ţi păstra aceeaşi energie şi dorinţă de a fi printre cei mai buni,

LA MULŢI ANI C.S.S. ZALĂU!
C.S.S - 30 de ani, dar tot mai tănăr
!Nichita SĂBĂDUS
„Graiul Sălajului"


  E mult, e puţin? Istoric vorbind, este doar o picătură într-un ocean. Faptic, timpul şi efortul zecilor de cadre didactice şi al tinerilor care au visat frumos spre performanţă, este cuantificabil în titluri, medalii, participări la confruntări sportive naţionale şi internaţionale, năzuind spre mai bine, mai sus, mai iute.
  Au fost 30 de ani de reuşite şi de decepţii, de regrete şi multe renunţări din viaţa cotidiană a fiecărui tânăr.
  Una peste alta, 30 de ani din viaţa unui club sportiv poate fi o istorie dar şi un prilej de sărbătoare pentru alte vise, alte proiecte, alte obiective îndrăzneţe, pentru un viitor tot mai încărcat de GLORIE.

GLORIE tinerilor sportivi! GLORIE celor care-i pregătesc! La mulţi ani CSS Zalău!Trei decenii de performanţă
Marius Morar
„Magazin Sălăjean"


  Succesul reprezintă un indice orientativ de primă mână. El impune editorului ce să„comande", scriitorului în ce direcţie să „compună", publicului ce să „ceară".
  Viaţa sportivă pare filtrată printr-o grilă comercială care pare a fi racordată la pragmatismul economiei de piaţă.
  Performanţa cu bani mulţi este la îndemâna oricărui antrenor sau cadru didactic.
  Nu la fel de uşor le-a fost însă celor de la Clubul Sportiv Şcolar Zalău să facă performanţă în cei 30 de ani de existenţă, pe bani puţini. Cu siguranţă că oamenii acestui club au trecut de-a lungul anilor prin momente grele şi chiar foarte grele, însă au ştiut de fiecare dată să iasă cât mai elegant dintr-un impas, iar în final au obţinut ceea ce şi-au propus: rezultate.
  Şi nu orice fel de rezultate, ci diferite medalii atât la campionate naţionale, cât şi alte competiţii internaţionale de anvergură.
  În decursul celor 30 de ani de existenţă, pe la acest club au trecut o serie de sportivi ce au devenit în timp mari campioni atât la nivel naţional cât şi internaţional. Nu trebuie uitate însă nici cadrele didactice, fără aportul cărora acele rezultate deosebite nu s-ar fi putut obţine. Tot cu ajutorul lor şi prin munca depusă de ei, de la CSS Zalău au fost promovaţi sportivi spre echipele de seniori (în special handbal, volei şi fotbal) din Zalău, dar şi din alte zone ale ţării, precum şi la loturile naţionale.
  De cele mai multe ori, răsplata cadrelor didactice a fost tocmai aceste promovări spre echipele de seniori şi spre loturile naţionale. Au continuat să lucreze cu o pasiune la fel de mare, chiar dacă în schimbul muncii depuse au primit o simplă felicitare din partea persoanelor din exteriorul clubului sau o simplă mulţumire din partea sportivilor.
  Sunt convins că rezultatele înregistrate în cei 30 de ani de Clubul Sportiv Şcolar nu fac altceva decât să-i ambiţioneze şi mai mult pe dascăli, dar mai ales pe tinerii sportivi care vin din urmă, pentru a obţine şi pe viitor rezultate la fel de bune.
  Sportul, prin capacitatea lui de influenţare, de educare, este o valoare social-culturală, un veritabil „ferment" de civilizaţie, contribuind la îmbogăţirea patrimoniului uman.
  La împlinirea celor trei decenii de existenţă, urez conducerii acestui club, tutuor cadrelor didactice şi sportivilor multe succese atât pe plan şcolar, cât şi în performanţa sportivă.

La Mulţi Ani CSS Zalău!CSS Zalău, la ceas aniversar
Călin ONICAS
„Sportul Sălăjean"


  Sportul juvenil reprezintă, la fel ca şi în viaţa de zi cu zi, fundaţia unei construcţii solide, trainice şi performante. Cu alte cuvinte „cei şapte ani de acasă" sunt transpuşi în cazul de faţă tocmai în activitatea din timpul junioratului. Dacă pregătirea este temeinică şi riguroasă, iar seriozitatea este maximă de ambele părţi (sportiv - antrenor) există şansa de a putea vorbi pe viitor despre un junior talentat şi la nivel de performanţă sau înaltă performanţă în seniorat. Sigur, totul se transpune în muncă, sacrificii şi sudoare, dar toate eforturile pot fi răsplătite din plin atunci când urci pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.   De-a lungul celor trei decenii de existenţă, Clubul Sportiv Şcolar Zalău a fost „motorul" sportului din Sălaj, la nivel de copii şi juniori. Eforturile profesorilor şi antrenorilor de a descoperi, selecţiona şi şlefui tinerele talente au fost încununate cu succese depline, la toate cele şase secţii ce îşi desfăşoară activitatea în cadrul clubului, este vorba despre atletism, tenis de masă, lupte libere, fotbal, volei şi handbal. Atât sporturile individuale, cât şi cele de echipă, au adus în oraşul de la poalele Meseşului titluri naţionale şi chiar internaţionale şi au făcut să se vorbească despre Zalău la superlativ. Mărturie în acest sens pot sta performanţele obţinute de Gheorghe Guşet sau Cristina lloc la atletism, Dan Fărcaş, Andrada Vincze sau Alin Ciupe la tenis de masă, Gheorghe Stanciu sau Cristian Băican la lupte libere, Aurel Vlaicu, Mircea Abraham sau Sergiu llieş la volei sau Ramona Farcău, Talida Tolnai sau Cristina Sântămărean la handbal, Claudiu Cornaci sau Cosmin Sabău la fotbal, şi vitrina cu trofee din cadrul clubului reprezintă motiv de mândrie pentru instituţia condusă de profesorul Marin Silaghi. Acum, la ceas aniversar, nouă nu ne rămâne decât să îi felicităm pe toţi cei care formează marea familie a Clubului Sportiv Şcolar şi să le urăm multă sănătate, putere de muncă şi sacrificii, încununate cu succese depline.

La Mulţi Ani!La mulţi ani CSS Zalău !
Adrian LUNGU
„Sălajeanul"


  Câţi dintre noi nu am făcut vreun sport în şcoala generală, în liceu, iar alţii în facultate? Mulţi şi la fel de mulţi au fost sportivii care de-a lungul anilor s-au remarcat în viaţa sportivă, locală, naţională sau chiar internaţională, antrenaţi fiind de profesori ai CSS Zalău. Au trecut 30 de ani de activitate a CSS Zalău, ani de rezultate şi obiective atinse spre bucuria sportivilor, antrenorilor şi a comunităţii locale. 30 de ani de activitate înseamnă tradiţie şi profesionalism, elemente care, combinate, au dat Sălajului posibilitatea de a se mândri în ţară şi străinătate. Şi mai frumos ar fi ca acest Club să nu se oprească nici după alţi 30 de ani, pentru că sportul poate însemna de la frumuseţe până la performanţă, rezultate şi perfecţiune.

La Mulţi Ani CSS Zalău!„La mulţi ani!” CSS Zalău
Teodor BIDIAN
Antrenor emerit


  ... Rememorările, de obicei, îmi creează nostalgie, tristeţe, gânduri că ar fi fost loc de mai bine, de realizări mult mai mari. Dar în acelaşi timp nu pot să nu mă declar mulţumit că am contribuit şi eu, cu puţinul meu, la zestrea de rezultate, performanţe, medalii, contabilizate în vitrina, în „cartea de aur"a Clubului Sportiv Şcolar Zalău.
  Perioada 1988-2002, cât am muncit în această unitate sportivă şcolară, pentru mine, ca specialist în ale atletismului a însemnat foarte mult. Pe lângă faptul că am avut privilegiul să lucrez într-un colectiv nemaipomenit, cu oameni foarte bine pregătiţi profesional, pricepuţi şi dornici de afirmare, acea etapă din viaţă a însemnat învăţare, acumulare, autoperfecţionare, care mi-a permis să realizez unele dintre cele mai bune rezultate din cariera mea de antrenor.
  Acum, la ceas aniversar, când Clubul Sportiv Şcolar Zalău sărbătoreşte 30 de ani de existenţă, le doresc tuturor colegilor să obţină rezultate cât mai bune în activitatea de selecţie şi de pregătire sportivă.CSS Zalău - locul unde se face performanţă
Prof. Dan PREDESCU


  ... Mă onorează invitaţia de a aşterne pe hârtie câteva gânduri, adunate sub semnul sărbătorii, aniversarea a 30 de ani de existenţă şi activitate a Clubului Sportiv Şcolar Zalău.
  Am venit în oraşul Zalău în societatea trecută, cu tendinţele ei înguste, de a izola tinerii de restul lumii, când singura posibilitate de consumare a energiilor vârstei rămânea sportul. Sportul pentru mine a funcţionat ca singura zonă de refugiu în care am putut păstra unele elemente de normalitate.
  Dacă aceasta a fost micro sau macrosocietatea în care am trăit, cu intensitatea impusă de ea, este evident faptul că nu-mi puteam imagina un volei elevat fără un antrenor energic, tenace, creativ, adevărat. Aceste calităţi leam dezvoltat în CSS Zalău, unde am funcţionat în perioada 1993-2002, la catedra de volei.
  Nobila meserie pe care mi-am însuşit-o şi perfecţionat-o, a izvorât din convingerea că meseria de profesor-antrenor constă în ridicarea prestigiului ei. în anii petrecuţi la CSS, s-au împletit armonios şi„şansa geniilor" şi „geniul şansei" acela de a turna din profesionalism, în tipare competitive.
  Selecţiile perseverente au scos la iveală elemente cu un potenţial polisportiv: explozia de start a sprinterului, detenta săritorului la înălţime, rezistenţa fondistului, forţa de lovire a unui pugilist, fineţea şi precizia în pregătirea atacului, toate acestea gândite şi executate în fracţiuni de secundă, necesitând o vie inteligenţă, lată calităţi adunate în bagajul voleibalistului de performanţă.
  Şi rezultatele nu au întârziat să apară.

  Mulţumesc conducerii şi colegilor mei de ieri şi de azi pentru sprijin.
  Marele nostru Lucian Blaga spunea că pe pământ sunt unele locuri „de unde nu plecăm niciodată".

La mulţi ani!Succesul...
Georgeta DOBROTĂ
Profesoară catedra de volei


  Filozofia succesului porneşte de la premisa că, munca intensă şi susţinută ne asigură victoria, dar devine perceptibilă numai dacă este însoţită de încredere, de respect de sine, de asumarea şi exprimarea riscului.
  Cineva spunea că, succesul fără ambiţie este ca o pasăre fără aripi.
 Această filozofie de viaţă redată într-un mod simplu şi clar, se regăseşte şi în atitudinea noastră faţă de muncă, faţă de calitatea pregătirii, aceasta fiind o preocupare constantă în modelarea tinerilor voleibalişti. Sentimentul de automulţumire este periculos, nu duce la evoluţie. Trebuie să vrem mai mult, să ne dorim să fim mai buni în fiecare zi, şi mai puternici, să credem că putem face mai mult, fiecare în parte şi toţi la un loc.
  Rezultatele obţinute sunt răsplata firească a energiei şi pasiunii investite în pregătire, a dorinţei de a face parte din grupul de elită al voleiului juvenil.
  Rezultatele oglindesc strădania şi munca asiduă la antrenamente.
  Ziua de mâine deschide noi perspective şi oferă posibilitatea de a trăi revelaţia unui nou succes.
  Ziua de mâine este ziua în care orice este posibil şi oricine are şansa de a-şi împlini destinul, cu imaginaţie, culoare şi stil.Armonie...
Osvath SANDOR


  Jocul este mai vechi decât cultura. Şi mie mi-a plăcut joaca. Nu m-am născut într-o familie de sportivi, dar mi-am găsit o familie printre sportivi.
  Pentru că la o vârsta fragedă mi-am pierdut tatăl care era un mare fan al sportului, de mic copil mergeam de mână cu el la toate evenimentele sportive, am vrut să-i realizez visul, acela ca fiul lui să devină sportiv.
  Am avut o relaţie minunată cu tatăl meu şi sportul m-a ajutat să umplu golul creat de pierderea lui prin dorinţa de a-i împlini visul.
  Am evoluat la CSS Zalău sub îndrumarea antrenorilor Silaghi Marin şi Breban Alexandru. Sportul m-a ajutat mult în viaţă. Am jucat volei şi nu îmi imaginez viaţa fără sport. Dragostea pentru sport se moşteneşte, poate nu genetic, dar o educaţie în acest sens o realizezi perfect prin exemplul personal: fiii mei îmi calcă pe urme. Au o dragoste enormă pentru sport. De mici veneau cu mine în sala de sport, iar acum visul lor este să facă sport de performanţă.
  
Amândoi evoluează la CSS Zalău: unul face volei - tradiţie de familie, iar cel mic, fiind o fire mai energică, tenis de masă.
  Am încredere că visul lor poate deveni realitate.
  Părinte sau copil, antrenor, jucător de performanţă sau amator, sportul trebuie să fie un punct de plecare pentru realizarea armoniei perfecte între trup, minte şi suflet. Noi, ca părinţi, trebuie să-i educăm şi să le dăm exemplu să îndrăgească sportul în dorinţa realizării acestei armonii.S-a născut şi trimfă prin noi
Prof. Palfi LORINCZ
Şef catedra lupte libere


  Înfiinţarea Clubului Sportiv Şcolar Zalău a fost ca şi venirea unui nou născut pe lume, reprezintă un eveniment, ceva nou, ceva ce nu a mai fost în Zalău, original şi unic.
  Spre deosebire de alte fiinţe superioare, omul este înzestrat cu un psihic aparte. Psihicul uman cuprinde dispoziţii înnăscute şi dispoziţii dobândite.
  Elementul biologic de excepţie cu dispoziţii înnăscute reuşeşte să obţină performanţe sportive superioare.
  Dispoziţiile dobândite contribuie la formarea profilului moral al sportivului şi sunt în bună măsură, rezultat al educaţiei, care la rândul ei, poate fi definită, ca o acţiune de formare, de dirijare a copilului sportiv către stare de adult, un proces complex care implică o mare responsabilitate.
  Luptele, sportul căruia i se atribuie valori sociale, trebuie să contribuie la starea de bine a indivizilor, dintr-o sociatate dată, şi, nu în ultimul rând, la devenirea şi integrarea lor socială.
  Aş aminti doar câţiva sportivi pregătiţi de mine din anul 1987, care au reuşit:
Peştean Claudiu - medaliat, azi ofiţer de poliţie,
Aron Daniel - medaliat, azi medic militar,
Nan Claudiu - medaliat, azi jurist,
Ficuţ Dan - medaliat, azi preot greco-catolic,
Băican Cristian - medaliat, azi profesor,
Ghiuruţan Gabriel - medaliat, azi antrenor.
  Din păcate, spaţiul nu-mi permite să nominalizez toţi sportivii cu performanţe deosebite, motiv pentru care vă rog frumos să faceţi un pustiu de bine şi să mă iertaţi.
  Acum, la 30 de ani de la naşterea CSS, urez conducerii şi colectivului profesoral, viaţă lungă, succes în continuare, sănătate şi împliniri.Am ales...
Emilia GRODINSCHI
Profesoară la catedra de volei băieţi - CSS Zalău


  Cu atenţia cuvenită, vreau să exprim ceea ce simt în acest moment aniversar, moment de multe aduceri aminte legate de activitatea mea din Clubul Sportiv Şcolar Zalău. Opinia mea este că toate sporturile se înscriu în sfera esteticului pentru că sunt creatoare de frumos. Susţin că au această înclinaţie, deoarece conţin două aspecte excepţionale. Ca şi arta, sportul de performanţă exprimă toate sentimentele, toate emoţiile umane, fie direct prin „actorii" din teren, fie prin simpatia în rândurile spectatorilor. Emoţiile create de fenomenul sportiv de performanţă s-au dovedit a fi semnele unui mit social. Mitul sportiv modern duce la identificarea campionului cu comunitatea care l-a produs şi pe care o reprezintă.
  În această profesie plină de întrebări, de căutări, de soluţii şi incertitudini, răzbate un fir invizibil care ne duce cu ştiinţă şi bună credinţă la perfecţionarea fiinţei umane.
  O dorinţă lăuntrică îmi spune mereu că trebuie să-mi probez mie însumi credinţa, că din minţile şi sufletele unor copii minunaţi se va naşte una din cele mai înalte aspiraţii omeneşti - victoria sportivă. Ideea că, într-o buna zi vor ajunge acolo, în mijlocul sălii, apreciaţi, îmi umple sufletul de o emoţie a cărei căldură nu poate fi depăşită nici de cele mai vibrante satisfacţii.
  Fără pretenţia de a revendica mai multe merite decât se cuvin, vreau să arăt că prin rezultatele obţinute am contribuit la salba de medalii a CSS Zalău: Bronz la Campionatul Naţional de Minivolei în 2000, Argint la Campionatul Naţional de Juniori III în 2002 şi 2003.
  Am ales o modalitate superioară de a înţelege confruntarea. în sportul de performanţă singurul adevăr este înfrângerea sau victoria în condiţiile fair-play-ului.


O clipă din viaţa CSS Zalău
Prof. Nelian IANCHIS


  
La mai puţin de un deceniu de la înfiinţarea acestui „laborator de producere a performanţei sportive şi al caracterelor umane" care este Clubul sportul în cadrul acestei instituţii de învăţământ.
  Cu paşi timizi la acea vreme am început activitatea sportivă, trecând în decursul a câtorva ani pe la mai multe secţii (fotbal, volei).
  Datorită strategiei şi profesionalismului (ochiul de meseriaş) al dascălilor, care activau la C.S.S. Zalău în acea vreme, anul şcolar 1984-1985 a fost momentul îndrumării spre secţia de atletism, unde a început frumoasa aventură spre drumul spinos al performanţei sportive.
  Sub îndrumarea specialistului, condiţiile oferite de C.S.S. Zalău şi sudoarea multor ore de muncă a sute de kilometri de alergare şi a multor sacrificii, într-un timp relativ scurt au început să apară şi rezultatele unde C.S.S. Zalău era întotdeauna la loc de cinste.
  Cum vine rândul oricărui sportiv de performanţă să tindă spre cele mai înalte culmi ale gloriei sportive, nici eu nu am fost scutit de acest lucru.
  Regretând faptul că trebuie să părăsesc C.S.S. Zalău, dar hotărârea (dorinţa) de a reprezenta cu cinste această unitate la nivel naţional şi internaţional, am făcut un periplu pe la mai multe cluburi (Cetate Deva, Steaua Bucureşti, Universitatea Cluj) unde hotărârea luată a fost respectată cu succes.
  Această unitate care îmbină gustul dulce al succesului cu gustul amar al eşecului şi dibăcia dascălilor cu sudoarea sportivilor care împreună aspiră la realizări mai mari a rămas mereu în sufletul meu de aceea am hotărât ca activitatea mea ca dascăl să se desfăşoare aici, la C.S.S. Zalău.
  Acum la 30 de ani de activitate de la înfiinţarea acestui club aş spune aşa:

"Unii au inceput, noi continuăm şi aş dori ca alţii să o ducă cu succes mult in vreme!"CSS Zalău - colaborare onorantă
Ing. Liviu CIUPE
Manager general S.C. Remat Sălaj


  
30 de ani, moment aniversar, în care mă onorează colaborarea cu Clubul Sportiv Şcolar Zalău, pe care îl consider principalul susţinător al continuităţii voleiului sălăjean, şi implicit, al menţinerii lui în prim plan. Profesorii şi antrenorii de la catedră au meritul de a fi pregătit şi promovat an de an la echipa de seniori Volei Club Remat Zalău, o serie de jucători cu valoare individuală, care au dat valoare echipei, conferindu-i poziţia de lider. Sportivi pregătiţi în CSS Zalău care ştiu să lupte pentru atingerea obiectivelor propuse.

Felicitări sportivilor şi profesorilor din CSS Zalău şi mult succes!Porţi deschise
Mihai CIUPE
Sportiv, secţia de volei


  La vârsta noastră, cea a elevului de liceu, modalităţile de petrecere a timpului liber sunt multiple, fiecare alege în funcţie de plăcere şi pasiune, o formă ori alta. A practica o disciplină sportivă în cadru organizat, cum sunt unităţile de specialitate - cluburile sportive şcolare, înseamnă foarte mult pentru mine. Sunt jucător de volei în cadrul echipei CSS Zalău, înscrisă în Campionatul Naţional de Juniori, şi afirm cu toată responsabilitatea şi plăcerea că educaţia primită în orele de antrenament, competiţii sportive, este generatoare de atitudini speciale, rezultate valoroase în procesul de formare şi devenire a fiecărui tânăr.
  Practicarea acestui sport pentru mine înseamnă o poartă deschisă spre un mod mai puternic de angajare în efort, de autodepăşire, de voinţă.
  De aceea, în aceste momente de sărbătoare, adresez recunoştinţa mea faţă de cei care îmi sunt sprijin şi ajutor prin competenţă şi îndemn moral.   Desăvârşiţilor specialişti, profesor llieş Vasile şi profesor Silaghi Marin, şi celorlalţi pe care nu i-am numit, le port în inimă mulţumirile mele.Echipa
Saionica CIUPE
Secretar


  La Clubul Sportiv Şcolar Zalău lucrează o echipă. Chiar şi cartea de faţă - spaţiu de exprimare pentru toţi cei aproape de sport - este un efort al acestei echipe. Cele mai dificile etape din viaţa unei echipe sunt:
  La început, când vrei să pui în mişcare o echipă, care să se îndrepte spre ceva.
  
O a doua etapă, când trebuie să devii un agent al schimbării, să creezi un mediu în care fiecare membru al echipei să fie responsabil.
  A treia etapă este pentru lider, momentul totul sau nimic.

  Parcurgând aceste etape, echipa CSS creează atmosfera în care pot fi regăsite alternativ, în funcţie de momentul dat: investigarea situaţiei, promovarea încrederii, crearea energiei şi comunicarea speranţei.
  Aceste elemente au determinat în 30 de ani de existenţă şi activitate, construirea unei tradiţii a victoriilor.

  Echipa CSS ştie că victoria nu trebuie să-ţi ia din dorinţa de mai mult, iar înfrângerea nu are voie să te dezamăgească.
  Cea mai înaltă măsură a valorii o dăm în timpul confruntărilor la care ne supune viaţa.
  Echipa CSS are experienţa care oferă o informaţie reală ce permite recunoaşterea unei greşeli când aceasta se repetă.
  Echipa CSS este puternică prin ATITUDINEA DE ÎNVINGĂTOR pe care doreşte s-o multiplice împărtăşind-o cu d-voastră:
  Atitudinea este reprezentantul „sinelui" nostru.
  Rădăcinile sale sunt interioare dar rezultatul este exterior.
  Este cel mai bun prieten al nostru dar şi cel mai aprig duşman.
  Este mai sinceră şi mai consecventă decât toate cuvintele noastre.
  Este un lucru care îi apropie pe oameni de noi sau îi respinge.
  Este biblioteca trecutului nostru.
  Este purtătorul de cuvânt al prezentului nostru.
  Este profetul viitorului nostru.
  Echipa CSS este bucuria noastră. Unu este un număr mult prea mic pentru a realiza ceva măreţ. Cu cât provocarea cotidiană este mai mare, cu atât munca în echipă este mai necesară.
  Echipa CSS are jucători care pun lucrurile în mişcare. Viziunea oferă membrilor echipei, direcţie şi încredere.
  Scurte atuuri enumerate succint dar o garanţie a succesului.
  Echipa CSS ştie că titlul de campion mondial sau naţional se pierde.
  Ceea ce rămâne pentru totdeauna este titlul de fost campion.

  Echipa CSS cunoaşte adevărul exprimat de N.lorga: „Gloria rugineşte dacă nu o cureţi prin muncă în fiecare zi".La zi de sărbătoare
Ing. Onuţ PUŞCAŞ
Preşedinte A.S. Phoenix Şimleu Silvaniei


  La zi de sărbătoare, sunt bucuros să transmit Clubului Sportiv Şcolar Zalău, alese gânduri de bine şi felicitări pentru întreaga activitate.
  Apreciem colaborarea deosebită pe care o avem, rezultatele muncii noastre poartă amprenta acestei colaborări.
  Sincere mulţumiri şi multă putere de muncă în continuare.


Cum poţi să devii campion
Prof. Marin SILAGHI
Director CSS Sălaj


  În activitatea de peste 30 de ani, pe care am dedicat-o performanţei sportive (1978-2008), mi s-a întâmplat de foarte multe ori să fiu întrebat de elevi, cum poţi să ajungi campioni în primul rând, trebuie să ştiti, dragi elevi, că în viaţa omului, nimic nu este imposibil, chiar dacă sunt drumuri care duc în toate direcţiile, chiar dacă unele sunt presărate cu obstacole dificile.
  Trebuie să ştiti că dacă veţi avea suficientă voinţă şi veţi fi perseverenţi, orice ideal poate fi împlinit. Trebuie să ştiţi ce vreţi, să fiţi tenace, să munciţi cu conştiinciozitate într-un proces bine organizat, permanent, încrezători că la capătul drumului pe care-l parcurgeţi, vă aşteaptă bucuria visului împlinit.
  Nu mă feresc să vă spun că acest drum este greu şi anevoios. Pentru aceia dintre voi care veţi munci cu sârg, el va fi neasemuit de frumos.
  Dacă veţi ţine mereu trează dorinţa de a fi cei mai buni, veţi găsi şi calea şi mijloacele prin care să ajungeţi la îndeplinirea idealului propus. De asemenea, trebuie să ştiţi că profesorii voştri parcurg alături de voi acest drum, vă îndrumă şi vă pregătesc cu totală dăruire deoarece, atunci când deveniţi campioni, şi ei sunt campioni odată cu voi.
  Doresc să răspund corect la întrebarea pe care mi-aţi pus-o mulţi dintre voi care doriţi să cunoaşteţi gloria sportivă, şi voi încerca să vă prezint unele componente ale acestui proces lung şi anevoios.
  Trebuie să vă dăruiţi din toata inima activităţii pe care o îndrăgiţi, trebuie să munciţi la antrenamente, şi să fiţi conştienţi de faptul că sportul de performanţă contribuie la împlinirea personalităţii voastre.
  Trebuie să ştiţi şi să înţelegeţi că sportul de performanţă este o disciplină liber consimţită, că alături de şcoală şi familie vă ajută să vă dezvoltaţi armonios, să creşteţi sănătoşi şi să învăţaţi mai bine.
  Practicând sportul de performanţă, va fi influenţată pozitiv evoluţia voastră pe toate planurile: intelectual, moral, estetic, fizic, printr-un program de muncă bine conceput şi ordonat, veţi fi mai puternici, mai rapizi, mai îndemânatici şi mai sănătoşi. Totodată veţi reuşi să înţelegeţi mai repede necesitatea activităţii şcolare şi pregătirii voastre pentru muncă şi viaţă. Veţi înţelege că nimic nu se poate obţine fără muncă şi pasiune.
  Medaliile la care aspiraţi au pe faţă bucuria victoriei, iar pe cealaltă faţă, muncă şi sudoare.
  Când veţi ajunge performeri, veţi avea posibilitatea să reprezentaţi ţara în competiţii naţionale, să vă integraţi social şi să realizaţi idealul spre care aspiraţi.

SĂ DEVENIŢI CAMPIONI !


 
Back to content | Back to main menu